دوره و شماره: دوره 25، شماره 83، آذر 1401، صفحه 1-101 

مقاله پژوهشی

تاثیر اجرای برنامه آمادگی جسمانی هدفمند بر میزان خستگی احیاگران و کیفیت فشردن قفسه صدری در احیای قلبی ریوی

صفحه 1-10

10.22038/nnj.2023.68233.1370

مظفر عدنان یحیی اصعیر؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ محمد مسافری ضیاء الدینی؛ ضیاء کریم عبد علی البیاتی؛ مرتضى غانم عدای کتاب؛ امیر میرحقی


علائم بالینی بیماران کووید-19 بستری در بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) شهر قوچان

صفحه 11-17

10.22038/nnj.2023.59839.1342

بهاره پایور؛ شکیبا اعظمی؛ محمدامین خدادادگان؛ احسان صبوری؛ سجاد سحاب نگاه؛ وحید حاج علی


بررسی رفتار‌های پیشگیری کننده از ابتلا به COVID-19 و عوامل مرتبط با آن با استفاده از تئوری انگیزش محافظت در کارکنان بیمارستان‌های استان همدان

صفحه 18-27

10.22038/nnj.2023.67796.1368

محدثه صدری؛ سعید بشیریان؛ سلمان خزائی؛ سامره قلیچ خانی؛ ابراهیم جلیلی؛ سجاد دانشیار؛ مولود شعبانپور؛ سمانه شیراحمدی


بررسی ارتباط مشارکت اجتماعی با سلامت عمومی سالمندان شهر مشهد

صفحه 49-57

10.22038/nnj.2023.67001.1359

اکرم قنبری مقدم؛ مریم باقری؛ محمد آیت نیا؛ فاطمه حاجی آبادی؛ مجتبی محمدی