اهداف و چشم انداز

مجله کمیته تحقیقات دانشجویى دانشگاه علوم پزشکی مشهد, نوید نو،نشریه ای است که هدف از انتشار این مجله بالا بردن سطح دانش اساتید و دانشجویان محترم و آشنا ساختن آنان با تحولات و پیشرفت های روزمره علم پزشکی، علوم وابسته به آن و عرضه فعالیت های علمی و پژوهشی می باشد. اولین دوره انتشار این مجله از سال 1375 بوده و حوزه پذیرش و چاپ مقالات آن شامل مقالات تحقیقی، مروری، گزارش مورد یا موارد و نامه به سردبیر در کلیه رشته‏ های مرتبط با پزشکی می باشد. این نشریه بصورت فصلنامه و با حمایت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می شود.