راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

هدف از انتشار این مجله بالا بردن سطح دانش اساتید و دانشجویان محترم و آشنا ساختن آنها با تحولات و پیشرفت های روزمره علم پزشکی و علوم وابسته به آن و عرضه فعالیت های علمی و پژوهشی می باشد.

از نویسندگان ارجمند تقاضا می شود نکات زیر را در تهیه و تنظیم مقالات رعایت نمایند:

((بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه رایگانORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، از این پس نشریه نوید نو شمارهORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد))

(لازم به ذکر است مجله از خرداد 1400 مبلغ 50هزار تومان جهت ویراستاری، چک رفرنس و دیزاین پس از اتمام روند داوری جهت چاپ مقاله دریافت می نماید.)

نحوه ارسال:

 مقاله ارسالی می بایست تحت نرم افزار Microsoft Word در وبسایت مجله submit گردد.

مقالاتی قابل پذیرش برای چاپ در مجله ی مذکور می باشد که شامل مقالات تحقیقی، مروری، گزارش مورد یا موارد و نامه به سردبیر است.

 

مقاله تحقیقی (Original article) شامل: صفحه عنوان، چکیده ی فارسی، چکیده ی انگلیسی، مقدمه، روش بررسی، یافته ها، بحث، نتیجه گیری ،تشکر و قدردانی، حمایت مالی، ملاحظات اخلاقی، تضاد منافع و منابع است.

 

مقاله ی مروری (ReviewArticle): شامل؛ صفحه عنوان، چکیده ی فارسی، واژه های کلیدی، مقدمه، شرح مقاله، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، منابع و چکیده انگلیسی می باشد. مقاله مروری باید جامع بوده و در تنظیم آن حداقل از 15 منبع معتبر و جدید استفاده شود که حداقل 3 عدد ازآنها مربوط به نویسنده ی مقاله باشد (نویسنده در زمینه ی تحت بررسی صاحب نظرباشد).

 مقالات گزارش موردی(CaseReport):که باید شامل قسمت های عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، گزارش مورد، بحث و منابع باشند.

لازم است نویسندگان محترم با رعایت ساختار هر یک از مقالات ذکر شده به شرح زیر آثار خود را ارسال فرمایند:

عنوان مقاله: باید مختصر، جامع و به دو زبان انگلیسی و فارسی باشد / از به کار بردن کلمات مخفف در عنوان خودداری شود / در صفحه عنوان باید نام و نام خانوادگی نویسنده (یا نویسندگان) به همراه وابستگی دانشگاهی آن ها ذکر گردد/ ذکر نام، آدرس، شماره تلفن و آدرس پست الکترونیک نویسنده (یا نویسندگان) و همچنین مشخص نمودن نویسنده مسئول ضروری است.

چکیده مقاله: در تمامی مقالات، خلاصه مقاله باید به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه گردد/ حجم چکیده حداکثر 300 کلمه و در مقالات پژوهشی شامل بخش های مقدمه و هدف، روش کار، یافته ها و نتیجه گیری باشد/ در پایان چکیده باید بین 3 تا 5 کلمه کلیدی آورده شود.

متن مقاله:

1)      متن مقاله پژوهشی اصیل باید شامل مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، نتیجه گیری و تشکر و قدردانی،حمایت مالی، ملاحظات اخلاقی، تضاد منافع و منابع باشد. در قسمت مواد و روش ها نوع مطالعه و نوع آزمون های آماری ذکر شود.

2)      متن مقاله مروری شامل هدف، شرح مقاله، بحث و نتیجه گیری باشد.

3)      متن مقاله گزارش مورد می بایست حداقل شامل مقدمه، معرفی بیمار، بحث و نتیجه گیری باشد. شایان ذکر است یک مقاله گزارش مورد کامل شامل مقدمه، تشخیص، اتیولوژی، اهداف درمانی، روش های جایگزین، بحث و نتیجه گیری می باشد.

منابع: منابع مورد اشاره به ترتیب ورود آنها در متن و مطابق روش ونکوور (Vancouver) تنظیم شود/ توجه فرمایید که کلیه منابع فارسی به انگلیسی برگردانده شده و در انتها عبارت [in Persian] آورده شود.

ضمائم :شامل تصاویر، جداول و ابزارجمع آوری داده ها (مانند : پرسشنامه ،چک لیست) است. هر جدول باید دارای شماره و عنوان باشد و به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شود. زمینه ی جدول سفید و عنوان آن دربالای جدول نوشته شده باشد. در ارتباط با نمودارها زمینه ی سفید ، عنوان و توضیحات در زیر آن به فارسی نوشته شده باشد. 

به موارد زیر توجه شود:

 

منابع فارسی؛

برای نگارش منابع فارسی به زبان انگلیسی، در صورتی که در منبع اصلی، ترجمه انگلیسی برای عنوان مقاله، نام مجله یا کتاب، در قسمتهای پشت جلد کتاب یا مقاله و یا در خلاصه انگلیسی مقاله وجود دارد، باید از همان ترجمه انگلیسی استفاده شود . در صورتی که ترجمه انگلیسی برای منبع فارسی در منبع اصلی موجود نیست، عنوان مقاله، اسم مجله و نیز اسم نویسندگان آوا نویسی شود.

 

مقاله فارسی؛

"تجارب و درک دانشجویان پرستاری از مفهوم مربی اثر بخش د ر آموزش بالینی" نوشته موسی علوی، حیدر علی عابدی در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی /پاییز و زمستان 1386 ، شماره 7 (2) به صورت زیر نوشته می شود؛ دقت نما یید که برای مرتب نمودن منابع فارسی از نحوه نگارش استاندارد موجود در سایت  Iranmedex به نشانیhttp://www.iranmedex.com استفاده شود.

                                                                                                     

Alavi M, Abedi H. Nursing Students' experiences and perceptions of effective instructor in clinical education. Iranian Journal of Medical Education2008; 7(2):34-7. [in Persian]

کتاب فارسی؛

" عبدالرسول نیک یار  .قلب کودک من .اصفهان  :نشر کنکاش و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . 1379 " به صورت زیر نوشته می شود: (ترجمه انگلیسی در خود منبع اصلی فارسی وجود ندارد.)

 

Nikyar A. My Baby’s heart. Isfahan: Kankash & Isfahan University of Medical Sciences; 2000. [in Persian]

مقاله؛

نام اصلی (خانوادگی) و نام (کوچک) نویسندگان را آورده و سپس عنوان مقاله، آنگاه عنوان خلاصه شده مجله بر طبق استاندارد (استاندارد پایگاهMedline ).  شماره مجله (شماره مجله؛ درصورت موجود بودن)، سال انتشار و صفحات اول و آخر آورده شود.

 

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Research2002; 935(1-2): 40-6.

 

مقاله منتشرشده درضمیمه نشریه؛

 به منظور نگارش این نوع منابع از فرمت استاندارد مقالات (به بالا مراجعه شود) استفاده نمایید و کلمه suppl و شماره ضمیمه را با یک کاراکتر فاصله از شماره مجله ذکر کنید.

 

Amini O. the antioxidant effect of pomegranate juice on sperm parameters and fertility potential in mice. Yakhteh2008; 10 suppl 1: 38.

کتاب؛

تدوین کننده، گردآورنده، به عنوان مؤلف، نام کتاب  .نوبت چاپ  . شهر محل انتشار :نام سازمان یا شرکت منتشر کننده؛ سال انتشار  .شماره

صفحه/ صفحات.

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. p. 245.

کتاب ویرایش شده؛

همانند کتاب دارای مولف (به بالا مراجعه شود) تنظیم شود و بعد از اسامی ویراستار/ ویراستاران کلمه editor /editors اضافه شود.

 

Martin JB, Kasper DL, editors. Harrison s principles of internal medicine. 14th ed. New York: McGraw Hill, Health Professions Division; 1998.

فصلی ازیک کتاب؛

نام نویسندگان یا مولفان فصل. نام فصل. نام نویسنده کتاب بعد از اصطلاح In:. عنوان کتاب. نوبت چاپ. شهر محل انتشار: نام سازمان یا شرکت منتشر کننده؛ سال انتشار. شماره صفحه/صفحات.

Proter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzzung BG, Editor. Basic and clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk, CN: Appleton and Lang; 1995. p. 361-80.

 

مقاله یامطلبی که ازیک پایگاه اینترنتی گرفته شده است؛

نام خانوادگی و نام نویسنده / نویسندگان (حداکثر 6 اسم). عنوان مقاله یا مطلب علمی. نام سایت اینترنتی ( به صورت بولد و ایتالیک). سال انتشار؛ شماره انتشار و شماره صفحات (درصورت موجود بودن)  و در نهایت آدرس دقیق اینترنتی که بعد از کلمه Available at: می آید.

 

Hay AD, Costelloe C, Redmond NM, Montgomery AA, Fletcher M, Hollinghurst S, et al. Paracetamol plus ibuprofen for the treatment of fever in children (PITCH): randomized controlled trial. British Medical Journal2008; 337: a1302 Available at: http://www.bmj.com/cgi/content/full/337/sep02_2/a1302.

 

مقاله یاخلاصه مقاله منتشرشده درهمایشها؛

نام خانوادگی و نام نویسنده / نویسندگان (حداکثر 6 اسم) عنوان مقاله یا خلاصه مقاله. عنوان کنگره یا همایش (به صورت بولد و ایتالیک)  تاریخ برگزاری به صورت سال، ماه، روز، شهر محل برگزاری و کشور برگزارکننده.

 

Talaei Zavareh SA, Sheibani V, Salami M. Interaction of light deprivation and melatonin on LTP induction in CA1 area of rat’s hippocampus. 18th Congress of Physiology and Pharmacology, 2007 Aug 26-30, Mashhad, Iran.

پایاننامه؛

نام نویسنده، عنوان پاپان نامه، مقطع تحصیلی (کلمه  Dissertation برای مقاطع دکتری و دکتری تخصصی و کلمه  Thesis برای مقطع فوق لیسانس) نام شهر، نام دانشگاه، سال.

 

Eftekhati Yazdi P, Comparison of Fragment Removal and Coculture with vero cell Monolaers on Development of Human Fragmented Embryos [Dissertation or Thesis]. Tehran. Tarbiyat Modarres University. 2004.

رعایت اصول اخلاقی:

رعایت موازین اخلاق پزشکی، پوشیده ماندن هویت بیمار، اطلاعات بهداشتی و درمانی وحفظ اسرار بیمار از جمله مواردی است که باید به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. در این ارتباط کد حفاظت از آزمودنی های انسانی که برگرفته ازبیانیه ی هلسینکی است باید مورد توجه قرار گیرد.

 

فرآیند ارزیابی:

مقالات نویسندگان محترم پس از دریافت، اعلام وصول شده و جهت اظهارنظر و ارزیابی بعد از حذف مشخصات نویسنده (یا نویسندگان) برای حداقل دو نفر از اعضای محترم کمیته داوران ارسال می شود و پس از انجام ویرایش های احتمالی لازم (توسط نویسنده مسئول) فایل تأیید نهایی شده و در نوبت چاپ قرار می گیرد.

در صورت عودت مقاله به نویسنده مسئول جهت تصحیح و تکمیل نواقص مطرح شده توسط داوران، نویسنده محترم موظف است حداکثر تا 1 ماه پس از دریافت نظرات کارشناسی داوران، مقاله اصلاح شده خود را به دفتر مجله ارسال نماید، درغیر این صورت مجله از چاپ مقاله بعد از تاریخ فوق معذور می باشد.

ضمناً مسئولیت علمی و صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله خواهد بود.

لازم به یادآوری است درصورت عدم رعایت هریک ازشرایط ذکر شده مقاله بدون داوری عودت داده خواهدشد.

 

Instruction for Author`s

Submission:

 

A. General Policy:

 

The aim of this journal is to broaden the knowledge of students and professors alike by publishing article about the latest developments in medical sciences and related fields.

 

B. Manuscript Preparation:

1.  Articles: for consideration, article must be in the form of Original Articles, Review Articles, Case Reports or Case Series, and Letters to the Editor

 

I. An Original Article should include the Title page, Structured Abstract and Keywords (both in Persian and English), Text (Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion and Conclusion), Acknowledgment, and References.

II. A Review Article should include the Title page, Persian Abstract and Keywords, Text (Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion, and Conclusion), Acknowledgment, References and English Abstract. A Review Article should be comprehensive and contain a minimum of 15 articles of which at least 3 should be written by the authors.

III. Case Reports should include the Title page, Abstract (both in Persian and English), Case Report, Discussion, and References.

 

2. Title Page: must include a short and comprehensive title written in both Persian and English( abbreviation are not accepted), authors’ names ( full first names required) and degrees and affiliations (depatment, institution, city, province), The complete mailing address, telephone and fax numbers, and email of one designated author to must be included for the review of proofs.

 

3. Abstract: Must be prepared both in English and Persian. An abstract should contain no more than 300 words and should have the following structure: introduction and objective, materials and methods, results, and conclusion. 3 to 5 keywords must be provided directly below the abstract.

 

4. Article Body:

I. An Original article body should include: introduction, material and method, results, discussion, conclusion, and acknowledgment (if necessary). Statistical methods and study design should be clearly mentioned in the material and methods section.

II. A Review article body should include: Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion, and Conclusion and Acknowledgment.

III. A Case-report article should include: Abstract, Case Report, Discussion, and References. It worth mentioning that a complete case-report contains: introduction, diagnosis, etiology, therapeutic aims, alternative procedures, discussion and conclusion.

 

5. References: References should be numbered sequentially in the order in which they first appear in the text and be organized according to the Vancouver style. Please note that all Persian references must be translated into English and put [in Persian] phrase at the end.

 

Attachments include: figures, tables, and data collecting instruments (e.g. questionnaires and check lists). Each table should use Arabic numbers and its title should be numbered sequentially in the order in which if first appears in the text. Each diagram must have its title and legend underneath and have a white background.

 

Examples of references:

 

Article:

Author(s) name (more than 6 names use et al). Title of article. Abbreviation of journal`s title(On the basis of Medline standards). Journal volume, Year of publish and the First and last pages.

 

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Research 2002; 935(1-2):40-6

 

Article Published in the attachment:

Use standard article format (according to Article section) and put supp and the attach number.

 

Amini O. the antioxidant effect of pomegranate juice on sperm parameters and fertility potential in mice. Yakhteh 2008; 10 suppl 1: 38.

 

 

Book:

Author/ title of the book/Edition/Place of publication: Name of publisher organization/ Year of publication

 

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. p. 245.

 

Edited Book:

Should be organized the same as Book with author and add editor/editors next to the editors name.

 

Martin JB, Kasper DL, editors. Harrison s principles of internal medicine. 14th ed. New York: McGraw Hill, Health Professions Division; 1998.

 

Chapter in a book:

Author's surname/ Title of chapter/  In: Editor's surname initials, editor/Title of book/Edition/place of publication/ publisher organization name/ Year of publication/Page number/Pages

 

Proter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzzung BG, Editor. Basic and clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk, CN: Appleton and Lang; 1995. p. 361-80.

 

Journal article on the internet:

 Authors surname authors first name(no more than 6 name)/ title of Article/ Name of the web page(Bolded and Italicized). Year of publication/ Volume number and Page number/ URL next to the Available at:.

 

Conference paper or Abstract:

Authors surname authors first name(no more than 6 name)/ title of Article or Abstract/ title of Conference or Congress(Bolded and Italicized) / Date of Conference / City and  Country of Conference.

 

Talaei Zavareh SA, Sheibani V, Salami M. Interaction of light deprivation and melatonin on LTP induction in CA1 area of rat’s hippocampus. 18th Congress of Physiology and Pharmacology, 2007 Aug 26-30, Mashhad, Iran.

 

Thesis:

Author`s name/ Thesis title/ Degree(Use Dissertation for Phd and thesis for MA)/ City/University/Year.

 

Eftekhati Yazdi P, Comparison of Fragment Removal and Coculture with vero cell Monolaers on Development of Human Fragmented Embryos [Dissertation or Thesis]. Tehran. Tarbiyat Modarres University. 2004.

 

For other kinds of citation sources please consult National Library of Medicine’s Citing Medicine.

 

Ethical Guidelines:

 

Human and Animal Rights: When reporting experiments conducted on human subjects,  the authors should confirm that procedures were in accordance with the ethical standards set by  the responsible committee on human experimentation (institutional or national) and with the last update of the Helsinki Declaration (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).

All articles must include a statement that an informed consent was obtained from human subjects for any experimentation conducted. Authors must strictly protect the identity and privacy of all human subjects.

 

 

Peer Review Process:

 

When an article is submitted, a confirmation will be sent to authors via email. The article will then be sent anonymously to at least two journal referees. After required revisions have been made by the correspondent authors which approved by editorial board, the article will be published the next available issue.

If the manuscript is sent back to the authors for revision, the authors are resubmitting the revised article to the journal within one month of the revised date. Any manuscript revision received late will be considered as new submission.

Upon receipt, any manuscript that does not comply with this journal’s instructions will be rapidly rejected.