اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالله بهرامی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

bahramiamums.ac.ir

سردبیر

الهه منصوری قزل حصاری

دانشجوی دکترای بهداشت باروری

navid.nomums.ac.ir
09305561476

مدیر وب سایت

بهاره بشروئی شرق

آمار مسئول سایت

boshroueib2mums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمود شبستری

تخصص بیماری های قلب و عروق متخصص قلب و عروق، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

shabestarimmums.ac.ir

حسن نظافتی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق فوق تخصص جراحی قلب و عروق، بیمارستان امام رضا (ع)

nezafatimhmums.ac.ir

علی بهاری

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)

bahariamums.ac.ir

محمدرضا عباس زادگان

ژنتیک انسانی دکترای تخصص ژنتیک انسانی، پژوهشکده بوعلی ، مرکز تحقیقات ایمونولوژی

abbaszadeganmrmums.ac.ir

حسین حسین زاده

فارماکولوژی فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی

hosseinzadehhmums.ac.ir

سیامک زارعی قنواتی

متخصص چشم پزشکی چشم پزشک، بیمارستان خاتم الانبیاء

zareismums.ac.ir

مجید غیور مبرهن

متخصص تغذیه متخصص تغذیه،

ghayourmmums.ac.ir