علائم بالینی بیماران کووید-19 بستری در بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) شهر قوچان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده پرستاری قوچان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، دپارتمان ژنتیک و پزشکی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 عضو هیأت علمی دپارتمان علوم اعصاب

5 Mashhad University Of Medical Sciences

چکیده

مقدمه و هدف: بیماری همه‌گیر ویروسی کرونا 2019 (19COVID-) یک اورژانس جهانی است که به ‌سرعت در حال تغییر است و به دلیل قدرت انتقال و مرگ و میر بالا مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی خصوصیات بالینی بیماران تایید شده کووید-19 به منظور دسرسی به تشخیص های دقیق تر از این بیماری می پردازد.
مواد و روش‏ ها: این مطالعه بر روی 78 بیمار مبتلا به کووید-19 تایید شده آزمایشگاهی بستری در بیمارستان موسی ابن جعفر قوچان از تاریخ 3 اسفند 98 تا 10 خرداد 99 انجام شد. ملاک تایید ویروس کرونا، تست مثبت PCR در بیماران در نظر گرفته شد.
یافته‏ ها: از 231 نفر بیمار (51% زن) که وارد مطالعه شدند، تنها 78 نفر تست RT-PCR مثبت داشتند. شایع ترین علامت سرفه بود که در 53 بیمار (9/%67) مشاهده شد. علائمی مانند تب (59%)، تنگی نفس (41%) و میالژی (1/32 %) نیز شایع بودند. میانگین سنی بیماران مبتلا با یا بدون تنگی نفس به ترتیب 66/64 و 30/53 سال بود (014/0= p). به طور مشابه، میانگین سنی بیماران با سطح هوشیاری پایین به طور قابل توجهی بالاتر از افراد هوشیاری بالا بود (33/85 در مقابل 87/56 ، 014/0=p).
نتیجه‏ گیری: شایع ترین علائم بیماران مبتلا به 19COVID- قطعی تب و سرفه است. تنگی نفس و هوشیاری پایین در بیماران مسن بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها