بررسی بروز سرطان پروستات در یک بازه زمانی 5 ساله از سال 93 تا 97 در شهرستان ساوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آناتومی، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران.

2 استادیار، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

4 استادیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: سرطان پروستات یکی از علل عمده مرگ ومیر در مردان است به نحوی که این سرطان بیشترین بروز و دومین علت مرگ مردان سالمند را در دنیا به خود اختصاص می­دهد. لذا در این مطالعه بررسی بروز سرطان پروستات در یک بازه زمانی 5 ساله از سال 1393 تا 1397 در شهرستان ساوه صورت گرفته است.
مواد و روش‏ ها: این مطالعه مقطعی توصیفی بوده که با استفاده از تحلیل مجدد داده­های گزارش سالانه ثبت موارد در مرکز ثبت سرطان که طی سال­های 1393 تا 1397 (زیرا اطلاعات بعد از سال 1397 هنوز بطور کامل جمع­آوری و ثبت نشده است) در شهرستان ساوه انجام شده است. مطالعه بر اساس تعداد کل موارد، سن بروز بیماری و داده­های مورد استفاده از برنامه ثبت سرطان در این بازه زمانی انجام گرفته است.
یافته ‏ها: آنالیز داده­های حاصل از این مطالعه نشان داد که تعداد موارد ثبت شده کل سرطان­ها نیز در حال افزایش است و با افزایش سن تعداد موارد ثبت شده سرطان پروستات بطور معنی­داری افزایش یافت و بیشترین تعداد افراد مبتلا به این بیماری افراد با سن بالاتر از 80 سال بودند.
نتیجه گیری: سرطان پروستات بیماری است که بیشتر در مردان سالمند (بعد از 60 سالگی) دیده می­شود که روند بروز آن در شهرستان ساوه رو به افزایش است. با توجه به پیرشدن جمعیت کشور و تغییر شیوه زندگی، برنامه­ریزی صحیح برای انجام معاینات دقیق و به موقع برای تشخیص زودرس و درمان این سرطان ضروری به­نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها