دوره و شماره: دوره 23، شماره 76، اسفند 1399، صفحه 1-101 

مقاله پژوهشی

1. بررسی وضعیت فرسودگی زناشویی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز جامع خدمات سلامت شهرستان گناباد و برخی عوامل مرتبط با آن در سال 1396

صفحه 1-11

مهین مروجی فر؛ رضا حسن نیا؛ حبیب اله اسماعیلی؛ هادی طهرانی؛ الهام چارقچیان خراسانی؛ رقیه رحمانی بیلندی؛ محمد واحدیان شاهرودی


3. تأثیر استفاده از بارکد دو بعدی هوشمند بر آموزش بالینی دستیاران تخصصی طب اورژانس و داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 23-32

سید رضا حبیب زاده؛ اناهیتا گلاب زاده؛ حسین کریمی مونقی؛ لیدا جراحی؛ مینا اکبری راد؛ عطیه صفائی؛ مهدی فروغیان


7. ارزیابی میزان رضایت مندی مراجعه کنندگان از خدمات درمانگاه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393-1394

صفحه 63-71

جواد سرآبادانی؛ مجید صنعت خانی؛ زهره خراسانی؛ مریم راستی اردکانی؛ مریم سادات دانشمند


مروری

9. ابعاد فرهنگی و اجتماعی ناباروری و روش‌های اهدایی کمک باروری: یک مطالعه مروری

صفحه 84-101

حمیده جعفری؛ علی تقی پور؛ ملیحه عافیت؛ رباب لطیف نژاد رودسری