دوره و شماره: دوره 23، شماره 76، اسفند 1399، صفحه 1-101 

مقاله پژوهشی

بررسی وضعیت فرسودگی زناشویی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز جامع خدمات سلامت شهرستان گناباد و برخی عوامل مرتبط با آن در سال 1396

صفحه 1-11

10.22038/nnj.2020.51420.1227

مهین مروجی فر؛ رضا حسن نیا؛ حبیب اله اسماعیلی؛ هادی طهرانی؛ الهام چارقچیان خراسانی؛ رقیه رحمانی بیلندی؛ محمد واحدیان شاهرودی


تأثیر استفاده از بارکد دو بعدی هوشمند بر آموزش بالینی دستیاران تخصصی طب اورژانس و داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 23-32

10.22038/nnj.2020.52270.1234

سید رضا حبیب زاده؛ اناهیتا گلاب زاده؛ حسین کریمی مونقی؛ لیدا جراحی؛ مینا اکبری راد؛ عطیه صفائی؛ مهدی فروغیان


مقاله مروری

ابعاد فرهنگی و اجتماعی ناباروری و روش‌های اهدایی کمک باروری: یک مطالعه مروری

صفحه 84-101

10.22038/nnj.2020.53111.1243

حمیده جعفری؛ علی تقی پور؛ ملیحه عافیت؛ رباب لطیف نژاد رودسری