دوره و شماره: دوره 23، شماره 75، آذر 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر مداخله مبتنی بر نگرانی‌های جنسی (مشاوره زوجی مبتنی بر مدل BETTER) بر رضایت جنسی زنان مبتلابه دیابت نوع ‌1

صفحه 1-12

نرگس زمانی؛ حسن رضائی جمالوئی؛ زهرا بهبودی مقدم؛ مهدی مشکی؛ حمیدرضا پیکری


2. طراحی الگوی سلامت سازمانی برای بیمارستانهای ایران

صفحه 13-28

نجمه بخت ازما؛ الهه هوشمند؛ بهاره بشروئی شرق؛ علی وفایی نجار


6. بررسی روایی و پایایی پرسشنامه مثلث شناختی در افراد چاق

صفحه 62-71

ایرج فرهادی چشمه مرواری؛ محمد غلامی فشارکی


مروری

9. برندگان جایزه نوبل در بخش قلب و عروق

صفحه 99-107

شبنم محمدی؛ علیرضا فاضل