دوره و شماره: دوره 23، ویژه نامه، خرداد 1399 
2. مروری بر کروناویروس جدید قرن 21 (Novel Coronavirus-2019)

صفحه 20-34

محمدسجاد قادری؛ بهزاد ندایی؛ فائزه عابدی؛ غزاله بیگلری؛ محمد حسین مافی


3. فناوری دیجیتال: رویکردی نوین در ارتقای سلامت مادران

صفحه 35-42

هادی طهرانی؛ مهدی قلیان اول؛ منیره عبدالهی


4. کرونا ویروس 2019 و بارداری: یک مطالعه مروری

صفحه 43-50

فائزه عابدی؛ سمیه مینائی مقدم؛ محمدحسین مافی