فناوری دیجیتال: رویکردی نوین در ارتقای سلامت مادران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

رشد روزافزون تعداد کاربران اینترنت همراه با پیدایش انواع رسانه‌های دیجیتال، پتانسیل بالقوه‌ای را برای تأثیرگذاری بر رفتارهای بهداشتی ایجاد نموده است. زنان در سنین باروری به فراوانی از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های تلفن همراه استفاده می‌کنند که این امر فرصت فزاینده‌ای را برای ارتقای سلامت مادران در دوران بارداری و پس از آن ایجاد می‌نماید. برای افرادی که در زمینه ارتقای سلامت تلاش می‌کنند، فناوری‌های دیجیتال یک روش نویدبخش برای دستیابی به اهداف آنها در زمینه پیشگیری از سلامت وارتقای رفتارهای سالم در سطح جمعیت را فراهم نموده است و کاربرد آن در سیستم آموزش بهداشت می‌تواند باعث ارتقای خدمات بهداشتی، ایجاد شرایط زندگی سالم و دستیابی به اهداف بهبود سطح بهداشت عمومی جامعه و کیفیت زندگی شود.در این راستا، مقاله مروری حاضر با هدف تبیین اهمیت استفاده از فناوری دیجیتال در آموزش سلامت مادران و همچنین مضرات و موانع موجود در این فرایند نگاشته شد.

کلیدواژه‌ها


 1. Aitken M, Clancy B, Nass D. The growing value of digital health: evidence and impact on human health and the healthcare system. New York: IQVIA Institute for Human Data Science; 2017.
 2. Molaei S, Hosseini M, Tabatabaee SM, Tafreshi MZ. Designing, producing and evaluating of educational multi-media application for the self-care of patients with type 2 diabetes. Indo Am J Pharm Sci. 2017; 4(5):1313-8.
 3. Moghaddasi H, Sajjadi S, Tabatabaei SM. Mobile health: an efficient service to promote selfcare among people introducing e-self-care. J Health Med Inform. 2016; 3(7):1-4.
 4. Kayyali R, Peletidi A, Ismail M, Hashim Z, Bandeira P, Bonnah J. Awareness and use of mHealth apps: a study from England. Pharmacy. 2017; 5(2):33.
 5. Marcolino MS, Oliveira JA, D'Agostino M, Ribeiro AL, Alkmim MB, Novillo-Ortiz D. The impact of mHealth interventions: systematic review of systematic reviews. JMIR mHealth uHealth. 2018; 6(1):e23.
 6. Feroz A, Perveen S, Aftab W. Role of mHealth applications for improving antenatal and postnatal care in low- and middle-income countries: a systematic review. BMC Health Serv Res. 2017; 17(1):704.
 7. Reports general dynamics (GD). Digital 2019: Global Internet Use Accelerates. Available at: URL: https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates; 2019.
 8. Vamos CA, Griner SB, Kirchharr C, Green SM, DeBate R, Daley EM, et al. The development of a theory-based eHealth app prototype to promote oral health during prenatal care visits. Transl Behav Med. 2019; 9(6):1100-11.
 9. World Health Organization. World health statistics 2012. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2012.
 10. Langlois ÉV, Miszkurka M, Zunzunegui MV, Ghaffar A, Ziegler D, Karp I. Inequities in postnatal care in low-and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. Bull World Health Organ. 2015; 93(4):259-70. 
 11. Kabongo EM, Mukumbang FC, Delobelle P, Nicol E. Understanding the influence of the MomConnect programme on antenatal and postnatal care service utilisation in two South African provinces: a realist evaluation protocol. BMJ Open. 2019; 9(7):e029745.
 12. Abota TL, TadeleAtenafu N. Postnatal care utilization and associated factors among married women in Benchi-Maji Zone, Southwest Ethiopia: a community based cross-sectional study. Ethiop J Health Sci. 2018; 28(3):267-76.
 13. Nurmatov UB, Lee SH, Nwaru BI, Mukherjee M, Grant L, Pagliari C. The effectiveness of mHealth interventions for maternal, newborn and child health in low-and middle-income countries: protocol for a systematic review and meta-analysis. J Glob Health. 2014; 4(1):010407.
 14. Watterson JL, Walsh J, Madeka I. Using mHealth to improve usage of antenatal care, postnatal care, and immunization: a systematic review of the literature. Biomed Res Int. 2015; 2015:153402.
 15. Saronga NJ, Burrows T, Collins CE, Ashman AM, Rollo ME. mHealth interventions targeting pregnancy intakes in low and lower‐middle income countries: systematic review. Matern Child Nutr. 2019; 15(2): e12777.
 16. Bergström A, Fottrell E, Hopkins H, Lloyd D, Stevenson O, Willats P. mHealth: can mobile technology improve health in Lowand Middleincome countries. London: UCL Public Policy; 2015.
 17. Eysenbach G; CONSORT-EHEALTH Group. CONSORT-EHEALTH: improving and standardizing evaluation reports of web-based and mobile health interventions. J Med Internet Res. 2011; 13(4):e126.
 18. Datta SS, Ranganathan P, Sivakumar KS. Study to assess the feasibility of text messaging service in delivering maternal and child healthcare messages in a rural area of Tamil Nadu, India. Australas Med J. 2014; 7(4):175-80.
 19. McNabb M, Chukwu E, Ojo O, Shekhar N, Gill CJ, Salami H, et al. Assessment of the quality of antenatal care services provided by health workers using a mobile phone decision support application in northern Nigeria: a pre/post-intervention study. PLoS One. 2015; 10(5):e0123940.
 20. Van Den Heuvel JF, Groenhof TK, Veerbeek JH, Van Solinge WW, Lely AT, Franx A, et al. eHealth as the next-generation perinatal care: an overview of the literature. J Med Internet Res. 2018; 20(6):e202.
 21. Ren W, Huang C, Liu Y, Ren J. The application of digital technology in community health education. Digital Med. 2015; 1(1):3.
 22. Early J, Gonzalez C, Gordon-Dseagu V, Robles-Calderon L. Use of mobile health (mHealth) technologies and interventions among community health workers globally: a scoping review. Health Promot Pract. 2019; 20(6):805-17.