دوره و شماره: دوره 23، شماره 74، شهریور 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی در سال 1398

صفحه 1-9

الهه هوشمند؛ علیرضا رمزی؛ جمشید جمالی؛ علی وفایی نجار؛ لیلا قلندرابادی؛ بهاره بشروئی شرق


گزارش موردی

7. Covid-19 و خطای پزشکی: یک زن باردار با سل پلور: گزارش یک مورد

صفحه 65-71

پروانه لایق؛ فائزه فیاض؛ امیرعلی مودی قالیباف؛ زهرا شهریاری؛ سمیه معین درباری؛ آرزو نادری مقدم