دوره و شماره: دوره 23، شماره 74، شهریور 1399 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی در سال 1398

صفحه 1-9

10.22038/nnj.2020.45806.1198

الهه هوشمند؛ علیرضا رمزی؛ جمشید جمالی؛ علی وفایی نجار؛ لیلا قلندرابادی؛ بهاره بشروئی شرق


مطالعه موردی

Covid-19 و خطای پزشکی: یک زن باردار با سل پلور: گزارش یک مورد

صفحه 65-71

10.22038/nnj.2020.49669.1219

پروانه لایق؛ فائزه فیاض؛ امیرعلی مودی قالیباف؛ زهرا شهریاری؛ سمیه معین درباری؛ آرزو نادری مقدم