کرونا ویروس 2019 و بارداری: یک مطالعه مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: با شیوع بیماری کرونا ویروس جدید (کووید 19) برخی از اقشار جامعه در معرض آسیب بیشتری قرار دارند که مادران باردار از جمله این گروه‌ها می‌باشند که می‌بایست در تحقیقات و ارائه پروتکل‌های بهداشتی و درمانی به طور خاص مورد توجه قرار گیرند. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف مروری بر یافته‌های مرتبط با بیماری کرونا ویروس (کووید 19) و توصیه‌های بهداشتی و درمانی در دوران بارداری انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه مروری مقالات نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین (SID، ‌Magiran، ‌Pubmed، Google Scholar، Science Direct، Embase، Scopus) و پروتکل‌های بالینی و گزارشات سازمان‌های معتبر بهداشتی طی سال‌های 2000 تا 2020 میلادی که مرتبط با انواع کرونا ویروس‌ها بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. واژگان مورد جستجو عبارت بودند از: بارداری، کرونا ویروس، کرونا ویروس جدید، کووید 19، سندروم حاد تنفسی، شیردهی و نوزادان. در این مطالعه در مجموع 23 مطالعه مرور گردید.
یافته‌ها: در این پژوهش به بررسی یافته‌های مرتبط با اثر کرونا ویروس در دوران بارداری بر زنان باردار و جنین آن‌ها، روش تشخیص بیماری، پروتکل‌های مراقبت در زنان باردار و مراقبت‌های پس از زایمان پرداخته شد. اطلاعات این مرور براساس مقالات، پروتکل‌های به روز منتشر شده و آمارهای معتبر استخراج گردید.
نتیجهگیری: با توجه به شیوع جهانی این ویروس، پروتکل‌ها و مراقبت‌های بهداشتی اعمال شده برای سایر افراد می‌بایست برای زنان باردار نیز اعمال شود. همچنین لازم است اقدامات پیشگیرانه در سطح جامعه در ارتباط با زنان باردار صورت گیرد و سیستم‌های نظارتی برای زنان باردار مبتلا و غیر مبتلا به این بیماری در نظر گرفته شود تا به طور خاص این افراد تحت نظر و پیگیری‌های درمانی دوران بارداری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


 1. Holshue ML, DeBolt C, Lindquist S, Lofy KH, Wiesman J, Bruce H, et al. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. N Engl J Med. 2020; 382(10):929-36.
 2. Yang H, Wang C, Poon LC . Novel coronavirus infection and pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020; 55(4):435-7.
 3. Assiri A, Abedi GR, Al Masri M, Bin Saeed A, Gerber SI, Watson JT. Middle east respiratory syndrome coronavirus infection during pregnancy: a report of 5 cases from Saudi Arabia. Clin Infect Dis. 2016; 63(7):951-3.
 4. Poon LC, Yang H, Lee JC, Copel JA, Leung TY, Zhang Y, et al. ISUOG Interim Guidance on 2019 novel coronavirus infection during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020; 55(5):700-8.
 5. Malik A, El Masry KM, Ravi M, Sayed F. Middle east respiratory syndrome coronavirus during pregnancy, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2013. Emerg Infect Dis. 2016; 22(3):515-7.
 6. Hughes L. Coronavirus (COVID-19) and pregnancy: what maternal-fetal medicine subspecialists need to know 4.11. 20 (this is an update from draft posted on 3-17-2020). Washington, D.C: The Society for Maternal-Fetal Medicine; 2020.
 7. World Health Organization. Consensus document on the epidemiology of severe acute respiratory syndrome (SARS). Geneva: World Health Organization; 2003.
 8. Alserehi H, Wali G, Alshukairi A, Alraddadi B. Impact of middle east respiratory syndrome coronavirus (MERS‐CoV) on pregnancy and perinatal outcome. BMC Infect Dis. 2016; 16(1):105.
 9. Rasmussen SA, Smulian JC, Lednicky JA, Wen TS, Jamieson DJ. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: what obstetricians need to know. Am J Obstet Gynecol. 2020; 222(5):415-26.
 10. Wong SF, Chow KM, Leung TN, Ng WF, Ng TK, Shek CC, et al. Pregnancy and perinatal outcomes of women with severe acute respiratory syndrome. Am J Obstet Gynecol. 2004; 191(1):292-7.
 11. Schwartz DA, Graham AL. Potential maternal and infant outcomes from (Wuhan) coronavirus 2019-nCoV infecting pregnant women: lessons from SARS, MERS, and other human coronavirus infections. Viruses. 2020; 12(2):E194.
 12. Liu D, Li L, Wu X, Zheng D, Wang J, Yang L, et al. Pregnancy and perinatal outcomes of women with coronavirus disease (COVID-19) pneumonia: a preliminary analysis. AJR Am J Roentgenol. 2020; 18:1-6.
 13. Dong L, Tian J, He S, Zhu C, Wang J, Liu C, et al. Possible vertical transmission of SARS-CoV-2 from an infected mother to her newborn. JAMA. 2020; In Press.
 14. Fakari FR, Simbar M. Coronavirus pandemic and worries during pregnancy; a letter to editor. Arch Acad Emerg Med. 2020; 8(1):e21.
 15. Liang H, Acharya G. Novel corona virus disease (COVID‐19) in pregnancy: what clinical recommen-dations to follow? Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(4):439-42.
 16. Boelig RC, Manuck T, Oliver EA, Di Mascio D, Saccone G, Bellussi F, et al. Labor and delivery guidance for COVID-19. Am J Obstet Gynecol MFM. 2020; In Press.
 17. Borghi C, Spadaro S, Lombana Mariño M, Bianchi B, Morano D, Bonaccorsi G, et al. Hypoxic events during non-obstetric abdominal surgery in pregnant women. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020; 24(6):2795-801.
 18. Hughes L. Coronavirus (COVID-19) and pregnancy: what maternal-fetal medicine subspecialists need to know. Washington, D.C: The Society for Maternal-Fetal Medicine; 2020.
 19. Qiao J. What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women? Lancet. 2020; 395(10226):760-2.
 20. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet. 2020; 395(10226):809-15.
 21. Poon LC, Yang H, Kapur A, Melamed N, Dao B, Divakar H, et al. Global interim guidance on coronavirus disease 2019 (COVID‐19) during pregnancy and puerperium from FIGO and allied partners: Information for healthcare professionals. Int J Gynecol Obstet. 2020; In Press.