دوره و شماره: دوره 26، شماره 87، آذر 1402 

مطالعه موردی

بررسی پیامد های بارداری در موارد ابتلا به ویروس کووید-19: گزارش موارد در یکی از بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1399

صفحه 1-10

10.22038/nnj.2023.71739.1387

مریم مرادی؛ فاطمه محمدزاده؛ آذین نیازی؛ مریم سالاری هدکی؛ نغمه رزاقی؛ فاطمه رمضان پور؛ سارا میرزاییان؛ مریم نورآوران فیض آبادی؛ سمیه علیرضایی


مقاله پژوهشی

شناسایی و تبیین مؤلفه‌های اصلی فرآیند بهره ‌برداری از یک بیمارستان آموزشی- درمانی: با رویکرد کیفی، مورد مطالعه بیمارستان سیدالشهداء(ع) جهرم

صفحه 11-25

10.22038/nnj.2023.73001.1395

اسماعیل رعیت دوست؛ نوید کلانی؛ سمانه عبیری؛ زینب رحمانیان؛ ناصر کرمی شیرازی؛ محمد رحمانیان؛ مهدی چگین؛ عبدالعظیم جوکار