دوره و شماره: دوره 24، شماره 77، خرداد 1400، صفحه 1-154 
2. اثرات محافظتی لوتئولین در مدل ایسکمی مغزی رت

صفحه 11-19

سجاد سحاب نگاه؛ محمد حسین سرفراز خباز؛ جمیله غلامی؛ محمد امین خدادادگان؛ فاطمه فروزانفر


7. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد ساکنان مشهد نسبت به کرونا ویروس جدید (کووید 19) در سال 1399

صفحه 69-83

محسن ابراهیمی؛ زهرا خدابخشیان؛ حمید رضا ریحانی؛ سید رضا حبیب زاده؛ مجید خادم رضاییان؛ نوید کلانی؛ مهدی فروغیان


مروری

9. مروری بر مفهوم و ابعاد مختلف سقط جنین در اسناد بین المللی حقوق بشر

صفحه 98-107

فاطمه نصرتی؛ فاطمه زهرا کریمی؛ ملیحه عافیت؛ زهرا امامی مقدم


11. میوه های بهشتی از منظر قرآن و روایات تا پزشکی کلاسیک

صفحه 121-142

رضا محبتی؛ جواد باقری؛ علیرضا محمدزاده؛ عباسعلی عباس نژاد