دوره و شماره: دوره 24، شماره 77، خرداد 1400، صفحه 1-154 
اثرات محافظتی لوتئولین در مدل ایسکمی مغزی رت

صفحه 11-19

10.22038/nnj.2020.53613.1247

سجاد سحاب نگاه؛ محمد حسین سرفراز خباز؛ جمیله غلامی؛ محمد امین خدادادگان؛ فاطمه فروزانفر


بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد ساکنان مشهد نسبت به کرونا ویروس جدید (کووید 19) در سال 1399

صفحه 69-83

10.22038/nnj.2021.53764.1248

محسن ابراهیمی؛ زهرا خدابخشیان؛ حمید رضا ریحانی؛ سید رضا حبیب زاده؛ مجید خادم رضاییان؛ نوید کلانی؛ مهدی فروغیان


مقاله مروری

مروری بر مفهوم و ابعاد مختلف سقط جنین در اسناد بین المللی حقوق بشر

صفحه 98-107

10.22038/nnj.2021.51699.1229

فاطمه نصرتی؛ فاطمه زهرا کریمی؛ ملیحه عافیت؛ زهرا امامی مقدم


میوه های بهشتی از منظر قرآن و روایات تا پزشکی کلاسیک

صفحه 121-142

10.22038/nnj.2021.52816.1239

رضا محبتی؛ جواد باقری؛ علیرضا محمدزاده؛ عباسعلی عباس نژاد