کلیدواژه‌ها = نگرش
بررسی نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری به پدیده سالمندی

دوره 25، شماره 82، شهریور 1401، صفحه 72-80

10.22038/nnj.2023.65958.1354

مهرنوش جلوه؛ شهروز رهبری؛ الهه هوشمند؛ الهه دقیق بین


بررسی ارتباط میان دانش، نگرش و عملکرد با امید به درمان نسبت به بیماری کووید 19 در ساکنین شهر مشهد در سال 1399

دوره 24، شماره 79، آذر 1400، صفحه 1-13

10.22038/nnj.2021.60296.1309

سمیه مینائی مقدم؛ محمد حسین مافی؛ شاهین فرخی کلات؛ جمشید جمالی؛ زهرا سادات منظری


بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد ساکنان مشهد نسبت به کرونا ویروس جدید (کووید 19) در سال 1399

دوره 24، شماره 77، خرداد 1400، صفحه 69-83

10.22038/nnj.2021.53764.1248

محسن ابراهیمی؛ زهرا خدابخشیان؛ حمید رضا ریحانی؛ سید رضا حبیب زاده؛ مجید خادم رضاییان؛ نوید کلانی؛ مهدی فروغیان


نگرش و عملکرد زنان مراجعه‌کننده به مرکز جامع خاتم الانبیا جهرم در زمینه سرطان پستان و روش‌های غربالگری آن: یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1399

دوره 23، شماره 76، اسفند 1399، صفحه 12-22

10.22038/nnj.2020.52175.1231

نوید کلانی؛ ناصر حاتمی؛ پویان کشاورز؛ فرشید جاودانی؛ زهره خلق الله؛ صفیه جمالی؛ مرضیه حق بین


مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچ آی وی/ ایدز در ایران

دوره 21، شماره 66، شهریور 1397، صفحه 63-76

10.22038/nnj.2018.33528.1128

منا لرکی؛ زهرا هادی زاده طلاساز؛ الهام منوچهری ترشیزی؛ عطیه محمدزاده وطنچی؛ خدیجه میرزایی نجم آبادی