دوره و شماره: دوره 18، شماره 61، اسفند 1394 

مقاله پژوهشی

1. بررسی ارتباط میان تالاسمی ماژور با ابتلا به دیابت ملیتوس

صفحه 1-7

رضا نظرزاده؛ سعید مهدیان؛ محمد فیروزبخت؛ معصومه فهیمی؛ اسماعیل هامون پیما؛ هادی زارع مرزونی


3. بررسی اپیدیمولوژی جهش های شایع اگزون 12 پروتئین JAK2 در بیماران مبتلا به اریتروسیتوز با علت نامشخص

صفحه 16-23

حسین آیت اللهی؛ محی الدین برزگر؛ حسین رحیمی؛ مریم شیخی؛ علی رضا خیابانی


گزارش موردی

4. گزارش یک مورد نادر سندرم بروگادا به دلیل ایست قلبی

صفحه 24-27

باقر صادقی؛ مریم منتظری؛ آرش رضایی شهمیرزادی؛ فرزانه سرای لو


6. بررسی شیوع بیماریهای مزمن و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز (جنوب استان فارس) در سال 1393

صفحه 35-42

احمد مقصودی؛ کبری عابدی؛ فاطمه امیدواری جو؛ فائزه صفایی؛ زهرا محمدی؛ شیرین ریاحی


8. ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن

صفحه 56-65

محبت کاظمینی؛ علی اکبر فروغی؛ سجاد خانجانی؛ ابوالفضل محمدی