دوره و شماره: دوره 18، شماره 61، اسفند 1394 

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط میان تالاسمی ماژور با ابتلا به دیابت ملیتوس

صفحه 1-7

10.22038/nnj.2016.6457

رضا نظرزاده؛ سعید مهدیان؛ محمد فیروزبخت؛ معصومه فهیمی؛ اسماعیل هامون پیما؛ هادی زارع مرزونی


مطالعه موردی

گزارش یک مورد نادر سندرم بروگادا به دلیل ایست قلبی

صفحه 24-27

10.22038/nnj.2016.6683

باقر صادقی؛ مریم منتظری؛ آرش رضایی شهمیرزادی؛ فرزانه سرای لو


بررسی شیوع بیماریهای مزمن و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز (جنوب استان فارس) در سال 1393

صفحه 35-42

10.22038/nnj.2016.6610

احمد مقصودی؛ کبری عابدی؛ فاطمه امیدواری جو؛ فائزه صفایی؛ زهرا محمدی؛ شیرین ریاحی