گزارش یک مورد نادر سندرم بروگادا به دلیل ایست قلبی

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 استادیار/ دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده

حوادث قلبی – عروقی در سنین مختلف به علل گوناگون رخ می دهند،یکی از علل ناشایع ایست قلبی ناگهانی که میتواند منجر به مرگ انسان نیز شود، سندرم بروگادا است. شیوع ان در آسیای جنوب شرقی و در میان مردان جوان بالا است. بهترین روش درمانی در افراد با ECG تشخیصی اما بدون سابقه مرگ ناگهانی قلبی ، این است که پیش اگهی از متغیر های بالینی و ECG در افراد با ECG سازگار با سندرم بروگادا بدون سابقه قبلی از ایست قلبی، بطور موثر تجزیه و تحلیل شود.
بیمار آقای جوانی است که صبح زود پس از برخاستن از خواب دچار کاهش سطح هوشیاری شده و به اورژانس بیمارستان آورده شد. در معاینه اولیه ، بیمار نبض نداشت و نوار قلب خط صاف را نشان می داد و مردمک دو طرفه گشاد و عدم واکنش به نوررا داشت ،بلافاصله اقدامات (CPR) آغاز و پس از حدود 40 دقیقه ریتم بیمار به صورت سینوسی در آمده و به ICU منتقل شد. پس از انتقال به ICU و انجام E.K.G تغیرات مشخصه سندرم بروگادا مشاهده شد. در حدود یک ماه بستری بیماردر ICU ، سطح هوشیاری وی تغییری نداشته و پس از تراکوستومی و گذاشتن (N.G Tube) بیمار ترخیص و به منزل منتقل شد و از طریق لوله معده به مدت زمان طولانی تغذیه وی ادامه یافت و پس از مدتی با کمک اطرافیان تغذیه از راه دهان آغاز شد.در حال حاضر بیمار قادر به تحرک و فعالیت نبوده و به صورت نباتی با کمک اطرافیان به زندگی ادامه می دهد.

کلیدواژه‌ها


1. Brugada J, Brugada R, Brugada P. Determinants of sudden cardiac death in individuals with the electrocardiographic pattern of brugada syndrome and no previous cardiac arrest. ACC Current Journal Review. 2004;13)4(:52.
2. Heydari R, Hashemi SM. Brugada syndrome  In electrocardiogram healthy people referred to the center of city. Journal of Isfahan Medical School. 2004;21)71(:32-4.
3. Antzelevitch C, Brugada P, Borggrefe M, Brugada J, Brugada R, Corrado D, et al. Brugada syndrome: report of the second consensus conference endorsed by the Heart Rhythm Society and the European Heart Rhythm Association. Circulation. 2005;111)5(:65970.
4. Khatami M, Ghanei Yakhdan Z. Novel Nucleotide Changes in Mitochondrial COXII, Cytochrome B and tRNAGlu Genes in Patients with Brugada Syndrome. SSU_Journals. 2014 Apr 15;22)1(:981-8.
5. Coronel R, Casini S, Koopmann TT, Wilms-Schopman FJ, Verkerk AO, de Groot JR, et al. Right Ventricular Fibrosis and Conduction Delay in a Patient With Clinical Signs of Brugada Syndrome A Combined Electrophysiological, Genetic , Histopathologic, and Computational Study. Circulation. 2005;112)18(:2769-77.
6. Alings M, Wilde A. “Brugada” Syndrome Clinical Data and Suggested Pathophysiological Mechanism. Circulation. 1999;99)5(:666-73.
7. Moradimoghadam O, Sedaghat AR, Niakan M, Hajiesmaeili MR, Seifi S, Soleimanirad R. Sudden Cardiac Arrest due to Brugada Syndrome: a Case Report and Literature Review. SSU_Journals. 2013 Apr 15;21)1(:113-7.
8. Probst V, Veltmann C, Eckardt L, Meregalli P, Gaita F, Tan H, et al. Long-term prognosis of patients diagnosed with Brugada syndrome results from the FINGER Brugada Syndrome Registry. Circulation. 2010;121)5(:635-43