نویسنده = الهه هوشمند
بررسی نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری به پدیده سالمندی

دوره 25، شماره 82، شهریور 1401، صفحه 72-80

10.22038/nnj.2023.65958.1354

مهرنوش جلوه؛ شهروز رهبری؛ الهه هوشمند؛ الهه دقیق بین


طراحی الگوی سلامت سازمانی برای بیمارستانهای ایران

دوره 23، شماره 75، آذر 1399، صفحه 13-28

10.22038/nnj.2020.49565.1218

نجمه بخت ازما؛ الهه هوشمند؛ بهاره بشروئی شرق؛ علی وفایی نجار


بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی در سال 1398

دوره 23، شماره 74، شهریور 1399، صفحه 1-9

10.22038/nnj.2020.45806.1198

الهه هوشمند؛ علیرضا رمزی؛ جمشید جمالی؛ علی وفایی نجار؛ لیلا قلندرابادی؛ بهاره بشروئی شرق


ارزیابی وضعیت پاسخگویی به بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر مشهد از دیدگاه بیماران بستری‌شده طی سال 1397

دوره 22، شماره 71، آذر 1398، صفحه 1-10

10.22038/nnj.2019.41219.1167

الهه هوشمند؛ علیرضا رمزی؛ جمشید جمالی؛ لیلا قلندر آبادی؛ علی وفایی نجار


ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در بخش جراحی قلب بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر مشهد براساس مدل SERVUSE در سال 1397

دوره 22، شماره 70، شهریور 1398، صفحه 23-33

10.22038/nnj.2019.40313.1159

علی وفایی نجار؛ حمید رضا شعبانی کیا؛ محمد ناصر شفیعی؛ الهه هوشمند