کلیدواژه‌ها = کودکان
تأثیر قصه‌درمانی بر اضطراب کودکان پایه دوم ابتدایی

دوره 22، شماره 71، آذر 1398، صفحه 19-29

10.22038/nnj.2019.41560.1170

شقایق فیضی؛ نجف طهماسبی پور؛ فریده حمیدی


تأثیر لباس طراحی‌شده بر اضطراب بدو پذیرش در بخش در کودکان 6-3 سال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

دوره 21، شماره 68، اسفند 1397، صفحه 40-49

10.22038/nnj.2019.36529.1136

فرزانه عباسیان؛ طیبه ریحانی؛ محسن اصغری نکاح؛ حمیدرضا بهنام وشانی


تأثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال

دوره 21، شماره 67، آذر 1397، صفحه 20-29

10.22038/nnj.2018.36253.1134

فرزانه عباسیان؛ طیبه ریحانی؛ سید محسن اصغری نکاح؛ حمیدرضا بهنام وشانی