نویسنده = آذین نیازی
تاثیر گیاه گل سنجد بر عملکرد جنسی زنان: مرور سیستماتیک

دوره 26، شماره 88، بهمن 1402، صفحه 80-90

10.22038/nnj.2024.73368.1400

مریم مرادی؛ نغمه رزاقی؛ آذین نیازی؛ مریم نورآوران فیض آبادی


بررسی پیامد های بارداری در موارد ابتلا به ویروس کووید-19: گزارش موارد در یکی از بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1399

دوره 26، شماره 87، آذر 1402، صفحه 1-10

10.22038/nnj.2023.71739.1387

مریم مرادی؛ فاطمه محمدزاده؛ آذین نیازی؛ مریم سالاری هدکی؛ نغمه رزاقی؛ فاطمه رمضان پور؛ سارا میرزاییان؛ مریم نورآوران فیض آبادی؛ سمیه علیرضایی


بررسی انگیزه فرزندآوری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دوره 25، شماره 84، اسفند 1401، صفحه 44-56

10.22038/nnj.2023.71135.1385

آذین نیازی؛ مریم مرادی؛ مریم نورآوران فیض آبادی؛ شیما قاسمی اصل؛ مهرناز بشیری؛ فریبا صالحی