نویسنده = سمانه عبیری
شناسایی و تبیین مؤلفه‌های اصلی فرآیند بهره ‌برداری از یک بیمارستان آموزشی- درمانی: با رویکرد کیفی، مورد مطالعه بیمارستان سیدالشهداء(ع) جهرم

دوره 26، شماره 87، آذر 1402، صفحه 11-25

10.22038/nnj.2023.73001.1395

اسماعیل رعیت دوست؛ نوید کلانی؛ سمانه عبیری؛ زینب رحمانیان؛ ناصر کرمی شیرازی؛ محمد رحمانیان؛ مهدی چگین؛ عبدالعظیم جوکار


بررسی روش‌های غیردارویی کنترل درد در کودکان- مرور نظام‌مند مطالعات کارآزمایی بالینی

دوره 25، شماره 81، خرداد 1401، صفحه 97-107

10.22038/nnj.2022.56201.1272

مجید وطن خواه؛ مهرداد ملک شعار؛ سمانه عبیری؛ احسان رحمانیان