آقای مسن با شکایت تهوع و استفراغ و کاهش وزن و توده مدیاستن

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 استادیار-گروه اموزشی بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 رزیدنت تخصص بیماری های داخلی، دانشکده پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: شیوع توده ­های مدیاستن، متغیر می­باشد. این توده ­ها می­توانند به­ صورت یافته اتفاقی در سی­تی ­اسکن یا رادیوگرافی قفسه­ سینه تشخیص داده شود و از علل خوش­ خیم تا علل بدخیم متفاوت می­باشند.
معرفی بیمار: بیمار آقای 74 ساله بدون سابقه بیماری قبلی که با شکایت تهوع و استفراغ به اورژانس بیمارستان قائم مشهد مراجعه کرده بود.بیمار سابقه کاهش وزن را نیزاز مدتها قبل ذکر می کرد که به دنبال اقدامات تشخیصی که برای بیمار انجام شد ، در گرافی قفسه سینه پهن شدگی مدیاستن مشاهده گردیدو در  ادامه سی تی اسکن قفسه سینه  برای بیمار درخواست شد .در نهایت برای بیمار با تشخیص لنفوم درمان های لازم شروع گردید.
نتیجه گیری: توده­های مدیاستن می­توانند به­ صورت یافته اتفاقی در افرادی که به علل دیگر تحت ارزیابی­های تصویر­برداری مانند CT اسکن یا رادیوگرافی قفسه سینه قرار می­ گیرند، تشخیص داده شود و می­ تواند از علل خوش­خیم مثل تیروئید ساب استرنال تا علل بدخیم مثل لنفوم، سرطان تیموس و توده ­های ژرم سل باشد. با شرح­حال و معاینه فیزیکی مناسب و بررسی علایم و نشانه ­های مرتبط با توده می­توان به تشخیص صحیح برای بیمار دست یافت.

کلیدواژه‌ها


 1. Alibhai SM, Greenwood C, Payette H. An approach to the management of unintentional weight loss in elderly people. CMAJ 2005; 172:773.
 2. Bouras EP, Lange SM, Scolapio JS. Rational approach to patients with unintentional weight loss. Mayo Clin Proc 2001; 76:923.
 3. Lardinois D, Weder W. Diagnostic strategies in mediastinal mass. In: Pearson's Thoracic & Esophageal Surgery, 3rd ed, Patterson GA, Pearson FG, Cooper JD, et al (Eds), Churchill Livingstone, Elsevier, Philadelphia 2008. Vol 1, p.1506.
 4.  Shields TW. Overview of primary mediastinal tumors and cysts. In: General Thoracic Surgery, 6th ed, Shields TW, LoCicero III J, Ponn RB, Rusch VW (Eds), Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2005. Vol 2, p.2489.
 5. Kitami A, Sano F, Ohashi S, et al. The Usefulness of Positron-Emission Tomography Findings in the Management of Anterior Mediastinal Tumors. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2017; 23:26.
 6. Kawahara K, Miyawaki M, Anami K, et al. A patient with mediastinal mature teratoma presenting with paraneoplastic limbic encephalitis. J Thorac Oncol 2012; 7:258.
 7. Vierboom YC, Preston SH, Stokes A. Patterns of weight change associated with disease diagnosis in a national sample. PLoS One 2018; 13:e0207795
 8. Vanderschueren S, Geens E, Knockaert D, Bobbaers H. The diagnostic spectrum of unintentional weight loss. Eur J Intern Med 2005; 16:160
 9. Marton KI, Sox HC Jr, Krupp JR. Involuntary weight loss: diagnostic and prognostic signi!cance. Ann Intern Med 1981; 95:568.
 10. Metalidis C, Knockaert DC, Bobbaers H, Vanderschueren S. Involuntary weight loss. Does a negative baseline evaluation provide adequate reassurance? Eur J Intern Med 2008; 19:345
 11. Su S, Colson YL. Overview of benign and malignant mediastinal diseases. In: Adult Chest Surgery, 2nd ed, Sugarbaker DJ, Bueno R, Colson YL, et al (Eds), McGraw-Hill Education, New York 2015. p.1234.
 12. Puc HS, Heelan R, Mazumdar M, et al. Management of residual mass in advanced seminoma: results and recommendations from the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. J Clin Oncol 1996; 14:454.
 13. Bruno P, Ricci A, Esposito MC, et al. Efficacy and cost effectiveness of rapid on site examination (ROSE) in management of patients with mediastinal lymphadenopathies. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013; 17:1517.