نقش مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و خیرین در بحران اقتصادی کووید-19

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء، بیمارستان خاتم الانبیاء، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه کودکان، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: بحران کووید-19 در اغلب کشورها با رکود اقتصادی در کسب و کارها و همچنین فشار اقتصادی بر سیستم بهداشت و درمان همراه بوده است و باعث تحمیل فشار اقتصادی مضاعفی به دولت و مردم شده است. یکی از راه­های برون ­رفت از این بحران و کاهش عوارض طولانی­ مدت بحران کووید-19، استفاده از پتانسیل‏ سازمان­های مردم ­نهاد و خیرین می­باشد. هدف از این مطالعه مرور فعالیت­های مردم ­نهاد و خیرین در بحران اقتصادی کووید-19 می­باشد.
روش کار: جهت انجام مطالعه مروری حاضر جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar،SID ،Magiran ،Scopus انجام شد. کلمات کلیدی شامل سازمان­های مردم­نهاد، خیریه­ها، بحران اقتصادی، کووید-19 بود. معیار اصلی ورود به مطالعه شامل مستنداتی بود که کلیدواژه ­های ذکر شده فوق را داشته و مرتبط با هدف مطالعه حاضر بودند.
یافته­ها: نتایج مرور مطالعات نشان داد سازمان­های مردم نهاد می­توانند در امور مختلفی از جمله پیشگیری از کووید-19، ارائه خدمات مشاوره­ای، آموزشی، حمایت مالی و فراهم­ سازی تسهیلات دارویی و غذایی نقش بسزایی داشته باشند.
نتیجه گیری: عوارض طولانی­مدت بیماران کووید-19 از نظر پزشکی، روان­شناختی و اقتصادی قابل بررسی می­باشد که در این بین افراد کم­درآمد، بیمه ­نشده و افرادی که بی­خانمان هستند، بیشتر از دیگران آسیب می­بینند. بنابراین، استفاده از ظرفیت­ های سازمان­های مردم ­نهاد و خیرین به شکل یک برنامه مدون برای پیشگیری و مدیریت عوارض طولانی­ مدت کووید-19 بسیار ضروری می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


 1. Ciotti M, Ciccozzi M, Terrinoni A, Jiang W-C, Wang C-B, Bernardini S. The COVID-19 pandemic. Critical reviews in clinical laboratory sciences. 2020; 57(6): 365-88.
 2. Slifka MK, Gao L. Is presymptomatic spread a major contributor to COVID-19 transmission? Nature Medicine. 2020; 26(10): 1531-3.
 3. Randolph HE, Barreiro LB. Herd immunity: understanding COVID-19. Immunity. 2020; 52(5): 737-41.
 4. Piguillem F, Shi L. Optimal COVID-19 quarantine and testing policies. 2020.
 5. Attwell K, Lake J, Sneddon J, Gerrans P, Blyth C, Lee J. Converting the maybes: Crucial for a successful COVID-19 vaccination strategy. PLoS One. 2021; 16(1): e0245907.
 6. Mohseni, M., Azami-Aghdash, S., Mousavi Isfahani, H., Moosavi, A., & Fardid, M. Role of Nongovernmental Organizations in Controlling COVID-19. Disaster Medicine and Public Health Preparedness. 2020: 1-1.
 7. Razeghi, N., Lotfi Khachaki, B. A Sociological Analysis on the Survival Challenges and Sustainability of NGOs Active in Social Problems: With an Emphasis on Their Relationship with the State. Biquarterly Journal of Sociology of Social Institutions, 2018; 5(11): 97-128.
 8. .Gangopadhyaya A, Garrett AB. Unemployment, health insurance, and the COVID-19 recession. Health Insurance, and the COVID-19 Recession (April 1, 2020). 2020.
 9. Gangopadhyaya A, Garrett AB. Unemployment, health insurance, and the COVID-19 recession. Health Insurance, and the COVID-19 Recession. 2020 Apr 1.
 10. Acs G, Karpman M. Employment, income, and unemployment insurance during the Covid-19 Pandemic. Urban Institute. 2020 Jun 30:1-1.
 11. Alizadeh M, Abbasi M, Bashirivand N, Mojtahed A, Karimi SE. Nongovernmental organizations and social aspects of COVID-19 pandemic: A successful experience in health policy. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran. 2020; 34: 170.
 12. Varughese S. Response of a non-governmental organisation to COVID-19. Christian Journal for Global Health. 2020: 14-9.
 13. Abd Samat AH, Rashid AA, Yunus NAM, Salim AMH, Musa H. A Malaysian Medical Non-Governmental Organization’s (NGO) Experience in the Emergency Response for COVID-19, Using the Whole-of-Society Collaborative Concept. Disaster Medicine and Public Health Preparedness. 2021: 1-4.
 14. Maserat E, Jafari F, Mohammadzadeh Z, Alizadeh M, Torkamannia A. COVID-19 & an NGO and university developed interactive portal: a perspective from Iran. Health and technology. 2020; 10(6): 1421-6.