کلیدواژه‌ها = رفتارهای ارتقادهنده سلامت
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مداخله مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده‌محور بر رفتارهای ارتقادهنده سلامت در نوجوانان دختر

دوره 24، شماره 78، شهریور 1400، صفحه 65-74

پریسا پیرزاده؛ حمیدرضا زنده طلب؛ مسعود زارع؛ حمیدرضا بهنام وشانی