کلیدواژه‌ها = فلاونوئید
اثرات محافظتی لوتئولین در مدل ایسکمی مغزی رت

دوره 24، شماره 77، خرداد 1400، صفحه 11-19

10.22038/nnj.2020.53613.1247

سجاد سحاب نگاه؛ محمد حسین سرفراز خباز؛ جمیله غلامی؛ محمد امین خدادادگان؛ فاطمه فروزانفر