نویسنده = فائزه قلی پور
بررسی میزان اضطراب ناشی از بیماری کووید ۱۹ در بین جمعیت استان مازندران و تاثیرات حاصل از آن در سبک زندگی افراد در زمستان ۱۳۹۹

دوره 24، شماره 78، شهریور 1400، صفحه 75-86

10.22038/nnj.2021.55999.1271

حسام الدین بابایی؛ نرگس حاج ابوطالبی؛ فاطمه باهوش فیض آبادی؛ علیرضا نیکجو؛ فائزه قلی پور؛ عارف آرمین فر؛ ملیکا ناصحی؛ علیرضا فرخی راد