دوره و شماره: دوره 22، شماره 71، پاییز 1398، صفحه 1-64 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی وضعیت پاسخگویی به بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر مشهد از دیدگاه بیماران بستری‌شده طی سال 1397

صفحه 1-10

الهه هوشمند؛ علیرضا رمزی؛ جمشید جمالی؛ لیلا قلندر آبادی؛ علی وفایی نجار


3. تأثیر قصه‌درمانی بر اضطراب کودکان پایه دوم ابتدایی

صفحه 19-29

شقایق فیضی؛ نجف طهماسبی پور؛ فریده حمیدی


گزارش موردی

7. گزارش یک مورد دایسکشن آئورت با تشخیص زودهنگام

صفحه 59-64

وحیده قدیری؛ شیما نیکبخت؛ محمدعلی پوراحمدی؛ سیماسادات حجازی؛ مریم رعنایی