دوره و شماره: دوره 22، شماره 70، تابستان 1398، صفحه 1-71 

مقاله پژوهشی

1. مقایسه تأثیر آموزش بسته چندرسانه‌ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردار شهر گناباد

صفحه 1-9

حسین کریمی مونقی؛ شهلا خسروان؛ علی دلشاد نوقابی؛ مرضیه محرابی؛ نسیم خواجویان


2. ارتباط بین سندروم متابولیک و پلی‌مورفیسم -308 A>G در ژن TNF-a در شهر کرمان، جنوب شرق ایران

صفحه 10-22

مژگان محمدی؛ محمد مهدی حیات بخش؛ محمد حسین گذشتی؛ مجید آقاداوود


6. بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393

صفحه 59-66

هدی خوشدل- سرکاریزی؛ راهله برادران؛ اسماعیل نورمحمدی؛ نسیم خواجویان؛ فهیمه وافی ثانی؛ سیده صالحه عطاری؛ مریم شقایی فلاح