کلیدواژه‌ها = سل ریوی
Covid-19 و خطای پزشکی: یک زن باردار با سل پلور: گزارش یک مورد

دوره 23، شماره 74، شهریور 1399، صفحه 65-71

10.22038/nnj.2020.49669.1219

پروانه لایق؛ فائزه فیاض؛ امیرعلی مودی قالیباف؛ زهرا شهریاری؛ سمیه معین درباری؛ آرزو نادری مقدم


ارزیابی بیماران مشکوک به سل مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان مازندران

دوره 16، شماره 58، دی 1391، صفحه 1-6

الهام بیرانوند؛ محمد آهنجان؛ عباس قاهری