کلیدواژه‌ها = آگاهی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در زمینه ناباروری در سال 1395

دوره 22، شماره 71، پاییز 1398، صفحه 50-58

امیر یاراحمدی؛ سمیرا رشنو؛ فرحناز چنگاوی


3. بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393

دوره 22، شماره 70، تابستان 1398، صفحه 59-66

هدی خوشدل- سرکاریزی؛ راهله برادران؛ اسماعیل نورمحمدی؛ نسیم خواجویان؛ فهیمه وافی ثانی؛ سیده صالحه عطاری؛ مریم شقایی فلاح


4. بررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی شهرستان مشهد از هپاتیت های ویروسی- مطالعه مبتنی بر جامعه

دوره 21، شماره 68، زمستان 1397، صفحه 1-9

حسین سلطانیان؛ محمدرضا هدایتی مقدم؛ ارغوان صادق زاده؛ زهرا رحیمیان؛ فاطمه مرادی؛ علی محمد حسین پور


5. مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچ آی وی/ ایدز در ایران

دوره 21، شماره 66، تابستان 1397، صفحه 63-76

منا لرکی؛ زهرا هادی زاده طلاساز؛ الهام منوچهری ترشیزی؛ عطیه محمدزاده وطنچی؛ خدیجه میرزایی نجم آبادی


6. بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با میزان آگاهی و عملکرد زنان در زمینه خودمراقبتی

دوره 18، شماره 60، تابستان 1394، صفحه 1-7

نصرت بهرامی؛ سلماز محمدی شوسی کشته؛ سیده زهرا پژوهیده؛ الهام مراغی؛ سمیه بهرامی