کلیدواژه‌ها = کودکان
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر قصه‌درمانی بر اضطراب کودکان پایه دوم ابتدایی

دوره 22، شماره 71، پاییز 1398، صفحه 19-29

شقایق فیضی؛ نجف طهماسبی پور؛ فریده حمیدی


2. تأثیر لباس طراحی‌شده بر اضطراب بدو پذیرش در بخش در کودکان 6-3 سال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

دوره 21، شماره 68، زمستان 1397، صفحه 40-49

فرزانه عباسیان؛ طیبه ریحانی؛ محسن اصغری نکاح؛ حمیدرضا بهنام وشانی


3. تأثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال

دوره 21، شماره 67، پاییز 1397، صفحه 20-29

فرزانه عباسیان؛ طیبه ریحانی؛ سید محسن اصغری نکاح؛ حمیدرضا بهنام وشانی