کلیدواژه‌ها = سالمندی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین رفتار های ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اوز در سال 1393

دوره 19، شماره 62، تابستان 1395، صفحه 16-23

احمد مقصودی؛ فریبا محمدی باوریانی؛ سعیده سلیم؛ الهه نژاد حقیقی؛ حدیثه عربی؛ زهره فروزان فر


2. بررسی شیوع بیماریهای مزمن و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز (جنوب استان فارس) در سال 1393

دوره 18، شماره 61، زمستان 1394، صفحه 35-42

احمد مقصودی؛ کبری عابدی؛ فاطمه امیدواری جو؛ فائزه صفایی؛ زهرا محمدی؛ شیرین ریاحی