نویسنده = محمد گرگی پور
تعداد مقالات: 2
1. شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی به روش آگلوتیناسیون مستقیم در کودکان زیر 12 سال و سگ‌های شهرستان دهلران در سال 1393

دوره 18، شماره 60، تابستان 1394، صفحه 8-15

ساسان خزاعی؛ محمد گرگی پور؛ هوشنگ خزان؛ مهدی محبعلی؛ بهناز آخوندی؛ بهرام کاظمی؛ اذن الله آذرگشب


2. مطالعه مقاومت آنتی بیوتیک های استفاده شده در نمونه اشرشیاکلی کشت خون بیماران بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1394

دوره 18، شماره 60، تابستان 1394، صفحه 42-48

آسیه ملاحسینی؛ محمد گرگی پور؛ جواد نمرودی؛ مجتبی مقاتلی