نویسنده = اسماعیل هامون پیما
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط میان تالاسمی ماژور با ابتلا به دیابت ملیتوس

دوره 18، شماره 61، زمستان 1394، صفحه 1-7

رضا نظرزاده؛ سعید مهدیان؛ محمد فیروزبخت؛ معصومه فهیمی؛ اسماعیل هامون پیما؛ هادی زارع مرزونی