کلیدواژه‌ها = هپاتوکارسینوما
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر چهار گیاه از رشته کوه کپه داغ بر تکثیر سلول‌های سرطانی رده هپاتوکارسینوما

دوره 22، شماره 69، بهار 1398، صفحه 34-41

رقیه رشیدی؛ محمد صادق امیری؛ احمد قربانی