کلیدواژه‌ها = مدل چندسطحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مرتبط با پرفشاری خون با استفاده از مدل رگرسیون چندسطحی

دوره 22، شماره 69، بهار 1398، صفحه 25-33

محمدتقی شاکری؛ نسیم خواجویان؛ حبیب الله اسماعیلی؛ راضیه یوسفی؛ الهام ناوی پور