کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدیریت داروخانه بر اساس استانداردهای اعتباربخشی JCI-2008 در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS) در سال1392

دوره 17، شماره 59، زمستان 1393، صفحه 36-45

حسین درگاهی؛ سیده الهه حسینی؛ پیام محمودیان؛ حسین ابراهیم پور؛ راضیه محمدخانی