نویسنده = ابراهیم کوهساری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای شهر گنبد

دوره 19، شماره 62، تابستان 1395، صفحه 41-48

علی رائفی؛ صبا امیری کجوری؛ محمد حسن رجبی؛ ابراهیم نقی پور؛ سلیمان مکرری؛ نسیم عرب سرحدی؛ ابراهیم کوهساری