نویسنده = نسیم خواجویان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393

دوره 22، شماره 70، تابستان 1398، صفحه 59-66

هدی خوشدل- سرکاریزی؛ راهله برادران؛ اسماعیل نورمحمدی؛ نسیم خواجویان؛ فهیمه وافی ثانی؛ سیده صالحه عطاری؛ مریم شقایی فلاح


2. مقایسه تأثیر آموزش بسته چندرسانه‌ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردار شهر گناباد

دوره 22، شماره 70، تابستان 1398، صفحه 1-9

حسین کریمی مونقی؛ شهلا خسروان؛ علی دلشاد نوقابی؛ مرضیه محرابی؛ نسیم خواجویان


3. بررسی عوامل مرتبط با پرفشاری خون با استفاده از مدل رگرسیون چندسطحی

دوره 22، شماره 69، بهار 1398، صفحه 25-33

محمدتقی شاکری؛ نسیم خواجویان؛ حبیب الله اسماعیلی؛ راضیه یوسفی؛ الهام ناوی پور