کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
بررسی میزان اضطراب ناشی از بیماری کووید ۱۹ در بین جمعیت استان مازندران و تاثیرات حاصل از آن در سبک زندگی افراد در زمستان ۱۳۹۹

دوره 24، شماره 78، شهریور 1400، صفحه 75-86

10.22038/nnj.2021.55999.1271

حسام الدین بابایی؛ نرگس حاج ابوطالبی؛ فاطمه باهوش فیض آبادی؛ علیرضا نیکجو؛ فائزه قلی پور؛ عارف آرمین فر؛ ملیکا ناصحی؛ علیرضا فرخی راد


مقایسه تأثیر آموزش بسته چندرسانه‌ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردار شهر گناباد

دوره 22، شماره 70، شهریور 1398، صفحه 1-9

10.22038/nnj.2019.40016.1156

حسین کریمی مونقی؛ شهلا خسروان؛ علی دلشاد نوقابی؛ مرضیه محرابی؛ نسیم خواجویان


بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393

دوره 21، شماره 65، خرداد 1397، صفحه 1-10

10.22038/nnj.2018.28710.1118

سوگل ارجمند؛ شبنم محمدی؛ بهاره رضوانی؛ مریم محمدی؛ زهرا خاکساریان؛ افسانه رستم کلایی؛ مجید غیور مبرهن؛ علی علی دلشاد؛ فاطمه محمدزاده؛ علی جوان دوست؛ مهدی مشکی