کلیدواژه‌ها = ایران
مکانیسم های دخیل در پیشرفت بیماری سرطان معده ناشی از هلیکوباکتر پیلوری

دوره 25، شماره 84، اسفند 1401، صفحه 82-92

10.22038/nnj.2023.70742.1384

فروغ حیدری؛ غلامرضا حقیقی؛ عباس گنجعلی


بررسی پیش نیازها و چالش های اجرایی قانون منع اشتغال همزمان پزشکان

دوره 24، شماره 79، آذر 1400، صفحه 27-41

10.22038/nnj.2021.58112.1292

مرجان وجدانی؛ فاطمه کوکبی ساقی؛ جواد مقری


نقدی بر پیامدهای سیاست‌های تحدید موالید در ایران: یک مرور نقلی

دوره 24، شماره 79، آذر 1400، صفحه 94-102

10.22038/nnj.2021.60534.1314

فاطمه نصرتی؛ سید مجید صدرزاده؛ فاطمه زهرا کریمی


بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسما گوندی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد

دوره 21، شماره 65، خرداد 1397، صفحه 42-48

10.22038/nnj.2018.25489.1114

کرم شریفی؛ کریم شریفی؛ راضیه حسینی فراش؛ آزاد خالدی