نویسنده = بهرنگ اسماعیلی شاد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سواد سلامت و تاب آوری با نقش میانجی پذیرش خود در سالمندان

دوره 24، شماره 80، اسفند 1400، صفحه 56-65

بهرنگ اسماعیلی شاد؛ فرناز کشاورزی ارشدی؛ علی یعقوبی