نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبزدایی تأثیر وضعیت آب بدن در هوای معتدل بر توان هوازی و غیرهوازی و شاخص خستگی در دختران ورزشکار [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 13-23]
 • آرامسازی Benson مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی Jacobsonو Bensonبر افسردگی سالمندان [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 23-33]
 • آرامسازی Jacobson مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی Jacobsonو Bensonبر افسردگی سالمندان [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 23-33]
 • آسیب بافتی شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 28-35]
 • آسیب سرنگ شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 28-35]
 • آگاهی بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به غربالگری سرطان پستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389 [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • آگاهی بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با میزان آگاهی و عملکرد زنان در زمینه خودمراقبتی [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 1-7]
 • آگاهی مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچ آی وی/ ایدز در ایران [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 63-76]
 • آگاهی بررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی شهرستان مشهد از هپاتیت های ویروسی- مطالعه مبتنی بر جامعه [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 1-9]
 • آگاهی بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 59-66]
 • آگاهی بخشی اثرات آگاهی دادن قبل از عمل جراحی بر میزان استرس و اضطراب در بیماران کاندید جراحی ارتوپدی [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 62-68]
 • آگلوتیناسیون مستقیم شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی به روش آگلوتیناسیون مستقیم در کودکان زیر 12 سال و سگ‌های شهرستان دهلران در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 8-15]
 • آلزایمر اثرات نورولوژیک و محافظت عصبی گیاه بادرنجبویه با نام علمی L. Melissa officinalis [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 60-71]
 • آلودگیانگل های روده ای بررسی فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در شهرستان دشتی( استان بوشهر) طی سال های 1388 تا 1393 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 15-21]
 • آموزش مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچ آی وی/ ایدز در ایران [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 63-76]
 • آموزش بالینی بررسی هماهنگی آموزش نظری با آموزش بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی مشهد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 33-40]
 • آموزش پیش دبستانی مقایسه هوش، خلاقیت و پرخاشگری در کودکان دوم ابتدایی دارای سابقه آموزش پیش دبستانی و فاقد آن : مطالعه مورد – شاهدی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 43-55]
 • آموزش نظری بررسی هماهنگی آموزش نظری با آموزش بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی مشهد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 33-40]
 • آنالیز کروموزومی بهینه‌سازی کشت سلول‌های لنفوسیت برای انجام کاریوتایپ با استفاده از روش پلاسمای غنی از پلاکت [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 45-58]
 • آنتی باکتریال سنتز مشتقات دو استخلافی 3-برومو فنیل و 5-3-کلرو فنیل -1،3،4-اکسادیازول-2-ایل-پیریدین-2-ایل-متانول در موقعیت‌های 2و 5 از 4,3,1-اکسادیازول‌های حاوی هالوژن و بررسی خاصیت ضد میکروبی آن‌ها [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 53-65]
 • آنتی بیوتیک ها بررسی شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای شهر گنبد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 41-48]
 • آنتی ژنO تایپینگ سویه های اشریشیاکلی اوروپاتوژنیک جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در استان اصفهان و دسته‌بندی ژنتیکی ایزوله‌های سروگروپ O25 به روش چند شکلی حاصل از تکثیر تصادفی DNA [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 52-62]
 • آنغوزه ارزیابی اثر چهار گیاه از رشته کوه کپه داغ بر تکثیر سلول‌های سرطانی رده هپاتوکارسینوما [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 34-41]
 • آهن سرم بررسی ارتباط میان تالاسمی ماژور با ابتلا به دیابت ملیتوس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 1-7]

ا

 • ابرموتور جستجو بررسی مقایسه ای منتخبی از ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات بیماریهای شکاف کام و لب در فاصله سالهای 2015- 2013 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 60-67]
 • ابن‌سینا مباحث تشریحی کلیه از دیدگاه ابن‌سینا و مقایسه تطبیقی آن با طب نوین [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 51-59]
 • اپیدمیولوژی بررسی برخی از جنبه های اپیدمیولوژیک آلودگی به شپش سر در بین کودکان افغانی شهرستان سیرجان در سال 89-1388 [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • اپیدمیولوژی مطالعه اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان خاش از سال 1388 الی 1393. [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 46-53]
 • اتوزوم مغلوب گزارش یک مورد کودک مبتلا به سندرم موکوپلی ساکاریدوز تیپ 5 (Maroteaux-lamy) [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 44-50]
 • اثر سینرژیسم بررسی اثر هم افزایی نانوذرات نقره با اسانس برگ گیاه اکالیپتوس علیه سودوموناس آئروژینوزا [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 54-61]
 • اختلالات متابولیکی شناسایی ساختار عاملی متغیرهای سندرم متابولیک در بین افراد 35 تا 65 سال شهر مشهد [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 15-24]
 • ایدز/ اچ آی وی مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچ آی وی/ ایدز در ایران [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 63-76]
 • ایران بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسما گوندی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 42-48]
 • اریتروسیتوز بدون علت بررسی اپیدیمولوژی جهش های شایع اگزون 12 پروتئین JAK2 در بیماران مبتلا به اریتروسیتوز با علت نامشخص [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 16-23]
 • ارتقای سلامت بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 1-10]
 • ارزیابی ارزیابی مدیریت داروخانه بر اساس استانداردهای اعتباربخشی JCI-2008 در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS) در سال1392 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 36-45]
 • ارزیابی بیمارستان ارائه الگوی شاخص های مالی برای ارزیابی عملکرد مالی در بیمارستانهای ایران [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 54-59]
 • ارزیابی تغذیه ای مرور روایتی بر اصول کلی ارزیابی وضعیت تغذیه در بیماران بزرگسال بستری در بیمارستان [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 62-76]
 • اسانس اکالیپتوس بررسی اثر هم افزایی نانوذرات نقره با اسانس برگ گیاه اکالیپتوس علیه سودوموناس آئروژینوزا [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 54-61]
 • استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس تعیین تیپهای کاست کروموزومی ژن mecAدر ایزولههای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداشده از عفونتهای دستگاه ادراری در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 59-69]
 • استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین بررسی تشکیل بیوفیلم و اسلایم کدشونده توسط ژنهای icaA و icaD در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین حاوی ژن mecAدر شهرستان شاهرود در سال 1396 [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 10-19]
 • استانداردهای اعتباربخشی JCI ارزیابی مدیریت داروخانه بر اساس استانداردهای اعتباربخشی JCI-2008 در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS) در سال1392 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 36-45]
 • استانداردهای تغذیه بررسی مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 22-28]
 • استخوان گیجگاهی بررسی ویژگیهای ریخت شناسی زائده استیلوئید استخوان تمپورال [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 24-31]
 • استرس اثرات آگاهی دادن قبل از عمل جراحی بر میزان استرس و اضطراب در بیماران کاندید جراحی ارتوپدی [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 62-68]
 • استقلال عملکردی بررسی استقلال عملکردی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 34-44]
 • ایست قلبی ناگهانی گزارش یک مورد نادر سندرم بروگادا به دلیل ایست قلبی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 24-27]
 • استیل‌کولین‌استراز اثرات نورولوژیک و محافظت عصبی گیاه بادرنجبویه با نام علمی L. Melissa officinalis [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 60-71]
 • اسلایم بررسی تشکیل بیوفیلم و اسلایم کدشونده توسط ژنهای icaA و icaD در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین حاوی ژن mecAدر شهرستان شاهرود در سال 1396 [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 10-19]
 • اشرشیاکلی مطالعه مقاومت آنتی بیوتیک های استفاده شده در نمونه اشرشیاکلی کشت خون بیماران بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1394 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 42-48]
 • اشریشیاکلی اوروپاتوژنیک تایپینگ سویه های اشریشیاکلی اوروپاتوژنیک جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در استان اصفهان و دسته‌بندی ژنتیکی ایزوله‌های سروگروپ O25 به روش چند شکلی حاصل از تکثیر تصادفی DNA [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 52-62]
 • اضطراب تاثیر روزه داری بر میزان اضطراب امتحانی، نگرانی و افکار منفی دانشجویان [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 49-56]
 • اضطراب اثرات آگاهی دادن قبل از عمل جراحی بر میزان استرس و اضطراب در بیماران کاندید جراحی ارتوپدی [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 62-68]
 • اضطراب اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به اختلال پرخوری مراجعه کننده به بیمارستان سینا در سال 1396 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 11-22]
 • اضطراب تعیین ارتباط عملکرد جنسی با افسردگی و اضطراب در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان تربت حیدریه سال 1395 [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 32-40]
 • اضطراب تأثیر لباس طراحی‌شده بر اضطراب بدو پذیرش در بخش در کودکان 6-3 سال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 40-49]
 • اعتبار ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 56-65]
 • افسردگی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به اختلال پرخوری مراجعه کننده به بیمارستان سینا در سال 1396 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 11-22]
 • افسردگی مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی Jacobsonو Bensonبر افسردگی سالمندان [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 23-33]
 • افسردگی تعیین ارتباط عملکرد جنسی با افسردگی و اضطراب در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان تربت حیدریه سال 1395 [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 32-40]
 • افکار منفی تاثیر روزه داری بر میزان اضطراب امتحانی، نگرانی و افکار منفی دانشجویان [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 49-56]
 • اکسادیازول سنتز مشتقات دو استخلافی 3-برومو فنیل و 5-3-کلرو فنیل -1،3،4-اکسادیازول-2-ایل-پیریدین-2-ایل-متانول در موقعیت‌های 2و 5 از 4,3,1-اکسادیازول‌های حاوی هالوژن و بررسی خاصیت ضد میکروبی آن‌ها [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 53-65]
 • الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو در گاوداری‌های شهرستان شهرکرد [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 1-14]
 • امتحان تاثیر روزه داری بر میزان اضطراب امتحانی، نگرانی و افکار منفی دانشجویان [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 49-56]
 • ایمنوگلوبولین تأثیر هشت هفته ورزش منظم صبحگاهی برشاخص های سیستم ایمنی و کورتیزول سرم بانوان [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 8-15]
 • انتروکوکوس فکالیس فراوانی ژن‌های ebp A, ebp B و ebp Cدر ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس تولیدکننده بیوفیلم جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد، سال 1396 [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 41-51]
 • انتروکوکوس ‌فکالیس سنتز مشتقات دو استخلافی 3-برومو فنیل و 5-3-کلرو فنیل -1،3،4-اکسادیازول-2-ایل-پیریدین-2-ایل-متانول در موقعیت‌های 2و 5 از 4,3,1-اکسادیازول‌های حاوی هالوژن و بررسی خاصیت ضد میکروبی آن‌ها [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 53-65]
 • انسانها بررسی ویژگیهای ریخت شناسی زائده استیلوئید استخوان تمپورال [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 24-31]
 • انگیزش رابطه بین سبک‌های تدریس کلاس با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1393 [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 51-60]
 • انگیزش درمان بررسی نقش بی اشتیاقی اخلاقی و خودنهان سازی در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد مخدر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 36-47]
 • اوتیسم بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد حیوان‌درمانی به‌منظور بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان اوتیسم: گزارش موردی مداخله‌ای [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 42-50]
 • اورژانس بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستان [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 29-39]

ب

 • بادرنجبویه اثرات نورولوژیک و محافظت عصبی گیاه بادرنجبویه با نام علمی L. Melissa officinalis [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 60-71]
 • بی اشتیاقی اخلاقی بررسی نقش بی اشتیاقی اخلاقی و خودنهان سازی در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد مخدر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 36-47]
 • باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک سولفانامید تعیین باقی مانده آنتی بیوتیک سولفانامید در شیرخام، گوشت وتخم مرغ به روش الایزا [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 1-8]
 • باکتو آگار سنجش میزان تولید آنزیم پروتئیناز در گونه‌های کاندیدای جداشده از کاندیدیازیس دهانی بیماران سرطانی دریافت‌کننده شیمی‌تراپی بیمارستان‌های تنکابن و رامسر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 9-19]
 • بحث گروهی مقایسه تأثیر آموزش بسته چندرسانه‌ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردار شهر گناباد [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 1-9]
 • بررسی فیلوژنتیکی بررسی بیوانفورماتیک ژن های خانه دار در افتراق مایکوباکتریوم های سریع الرشد [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 20-27]
 • برنامه تمرینی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 28-34]
 • بروسلوز مطالعه اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان خاش از سال 1388 الی 1393. [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 46-53]
 • بسته چندرسانه‌ای مقایسه تأثیر آموزش بسته چندرسانه‌ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردار شهر گناباد [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 1-9]
 • بیشآب‌دهی تأثیر وضعیت آب بدن در هوای معتدل بر توان هوازی و غیرهوازی و شاخص خستگی در دختران ورزشکار [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 13-23]
 • بیش فعالی بررسی اثر بخشی درمان نوروفیدبکی بر کاهش علایم بیش فعالی و کمبود توجه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ورامین در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 24-33]
 • بیماران بستری مرور روایتی بر اصول کلی ارزیابی وضعیت تغذیه در بیماران بزرگسال بستری در بیمارستان [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 62-76]
 • بیماری ذخیره‌ای لیزوزومی گزارش یک مورد کودک مبتلا به سندرم موکوپلی ساکاریدوز تیپ 5 (Maroteaux-lamy) [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 44-50]
 • بیمارستان بررسی مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 22-28]
 • بیمارستان شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان با ترکیبی از کارت امتیازی متوازن و تکنیک دلفی (بیمارستان منتصریه) [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 1-11]
 • بیمارستان شهید صدوقی یزد مطالعه مقاومت آنتی بیوتیک های استفاده شده در نمونه اشرشیاکلی کشت خون بیماران بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1394 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 42-48]
 • بیماری قلبی- عروقی شناسایی ساختار عاملی متغیرهای سندرم متابولیک در بین افراد 35 تا 65 سال شهر مشهد [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 15-24]
 • بیماری منتقل‌شونده از راه جنسی بررسی و مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به زگیل تناسلی [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 19-28]
 • بیماری‌های عصبی اثرات نورولوژیک و محافظت عصبی گیاه بادرنجبویه با نام علمی L. Melissa officinalis [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 60-71]
 • بیماریهای مزمن بررسی شیوع بیماریهای مزمن و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز (جنوب استان فارس) در سال 1393 [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 35-42]
 • بیماری‌های نورولوژیک اثرات نورولوژیک و محافظت عصبی گیاه بادرنجبویه با نام علمی L. Melissa officinalis [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 60-71]
 • بیوجذب بررسی روش‌های بیوجذب فلزات سنگین کروم و کادمیوم از پساب های صنعتی با استفاده از زائدات کشاورزی ( مطالعه مروری) [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • بیوفیلم فراوانی ژن‌های ebp A, ebp B و ebp Cدر ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس تولیدکننده بیوفیلم جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد، سال 1396 [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 41-51]
 • بیوفیلم بررسی تشکیل بیوفیلم و اسلایم کدشونده توسط ژنهای icaA و icaD در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین حاوی ژن mecAدر شهرستان شاهرود در سال 1396 [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 10-19]

پ

 • پایایی ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 56-65]
 • پیاز غول‌آسا ارزیابی اثر چهار گیاه از رشته کوه کپه داغ بر تکثیر سلول‌های سرطانی رده هپاتوکارسینوما [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 34-41]
 • پانکراس بررسی تاثیر دوزهای مختلف داروی گلی بن کلامید بر قند خون و حجم جزایر لانگرهانس پانکراس در رت های دیابتی [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 10-18]
 • پپتون آگار سنجش میزان تولید آنزیم پروتئیناز در گونه‌های کاندیدای جداشده از کاندیدیازیس دهانی بیماران سرطانی دریافت‌کننده شیمی‌تراپی بیمارستان‌های تنکابن و رامسر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 9-19]
 • پذیرش تأثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 20-29]
 • پذیرش تأثیر لباس طراحی‌شده بر اضطراب بدو پذیرش در بخش در کودکان 6-3 سال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 40-49]
 • پرخاشگری مقایسه هوش، خلاقیت و پرخاشگری در کودکان دوم ابتدایی دارای سابقه آموزش پیش دبستانی و فاقد آن : مطالعه مورد – شاهدی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 43-55]
 • پرخوری اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به اختلال پرخوری مراجعه کننده به بیمارستان سینا در سال 1396 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 11-22]
 • پرخوری کارایی گروه درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان و دوره های پرخوری در زنان مبتلا به اختلال پرخوری [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 12-23]
 • پرستار شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 28-35]
 • پرستاری بررسی صرف زمان پرستاران برای کارهای غیر پرستاری و خدمات نوشتاری در شیفت‌های پرستاری: یک مطالعه توصیفی- تحلیلی [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 24-32]
 • پرستاری بررسی هماهنگی آموزش نظری با آموزش بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی مشهد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 33-40]
 • پرفشاری خون بررسی عوامل مرتبط با پرفشاری خون با استفاده از مدل رگرسیون چندسطحی [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 25-33]
 • پره سنکوپ گزارش یک مورد نادر سندرم بروگادا به دلیل ایست قلبی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 24-27]
 • پروتئیناز سنجش میزان تولید آنزیم پروتئیناز در گونه‌های کاندیدای جداشده از کاندیدیازیس دهانی بیماران سرطانی دریافت‌کننده شیمی‌تراپی بیمارستان‌های تنکابن و رامسر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 9-19]
 • پروتئوس‌ ولگاریس سنتز مشتقات دو استخلافی 3-برومو فنیل و 5-3-کلرو فنیل -1،3،4-اکسادیازول-2-ایل-پیریدین-2-ایل-متانول در موقعیت‌های 2و 5 از 4,3,1-اکسادیازول‌های حاوی هالوژن و بررسی خاصیت ضد میکروبی آن‌ها [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 53-65]
 • پسماتد دندانپزشکی بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی ایران: یک مطالعه مروری [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 66-76]
 • پسماند پزشکی بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی ایران: یک مطالعه مروری [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 66-76]
 • پسودوموناس‌آئروژینوزا توزیع عوامل حدت در ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم جداشده از عفونتهای بیمارستانی در شهرستان شهرکرد [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 30-40]
 • پیشرفت تحصیلی رابطه بین سبک‌های تدریس کلاس با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1393 [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 51-60]
 • پلاسمای غنی از پلاکت بهینه‌سازی کشت سلول‌های لنفوسیت برای انجام کاریوتایپ با استفاده از روش پلاسمای غنی از پلاکت [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 45-58]
 • پلی‌مورفیسم ارتباط بین سندروم متابولیک و پلی‌مورفیسم -308 A>G در ژن TNF-a در شهر کرمان، جنوب شرق ایران [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 10-22]

ت

 • تأثیر آموزش مقایسه تأثیر آموزش بسته چندرسانه‌ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردار شهر گناباد [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 1-9]
 • تالاسمی بررسی ارتباط میان تالاسمی ماژور با ابتلا به دیابت ملیتوس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 1-7]
 • تیپهای تعیین تیپهای کاست کروموزومی ژن mecAدر ایزولههای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداشده از عفونتهای دستگاه ادراری در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 59-69]
 • تحلیل عاملی شناسایی ساختار عاملی متغیرهای سندرم متابولیک در بین افراد 35 تا 65 سال شهر مشهد [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 15-24]
 • تحلیل عاملی اکتشافی ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 56-65]
 • تحلیل عاملی تأییدی ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 56-65]
 • تخم‌مرغ تعیین باقی مانده آنتی بیوتیک سولفانامید در شیرخام، گوشت وتخم مرغ به روش الایزا [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 1-8]
 • ترامادول افزایش کراتینین در دختر جوان به دلیل مسمومیت با ترامادول [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 67-71]
 • ترس تأثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 20-29]
 • ترومای شکم گزارش یک مورد پارگی کیست هیداتیک کبد به درون پریتوئن به دنبال ضربه به شکم [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 49-53]
 • تست پوستی توبرکولین ارزیابی بیماران مشکوک به سل مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان مازندران [دوره 16، شماره 58، 1391، صفحه 1-6]
 • تشکیل بیوفیلم توزیع عوامل حدت در ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم جداشده از عفونتهای بیمارستانی در شهرستان شهرکرد [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 30-40]
 • تشنج افزایش کراتینین در دختر جوان به دلیل مسمومیت با ترامادول [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 67-71]
 • تعادل تاثیر 6هفته تمرین ثبات مرکزی بر تعادل پویا در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 1-14]
 • تعادل تأثیر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر تعادل و خستگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 1-12]
 • تکالیف غیرپرستاری بررسی صرف زمان پرستاران برای کارهای غیر پرستاری و خدمات نوشتاری در شیفت‌های پرستاری: یک مطالعه توصیفی- تحلیلی [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 24-32]
 • تکالیف نوشتاری بررسی صرف زمان پرستاران برای کارهای غیر پرستاری و خدمات نوشتاری در شیفت‌های پرستاری: یک مطالعه توصیفی- تحلیلی [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 24-32]
 • تکنیک دلفی شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان با ترکیبی از کارت امتیازی متوازن و تکنیک دلفی (بیمارستان منتصریه) [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 1-11]
 • تیم جراحی بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 59-66]
 • تمرینات پیلاتس تأثیر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر تعادل و خستگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 1-12]
 • تن پوش عروسکی تأثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 20-29]
 • تنظیم هیجان کارایی گروه درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان و دوره های پرخوری در زنان مبتلا به اختلال پرخوری [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 12-23]
 • تهران تعیین سطوح دز مرجع تشخیصی در آزمایشات متداول رادیولوژی دیجیتال در استان تهران در سالهای 95-1394 [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 34-43]
 • توان بی‌هوازی تأثیر وضعیت آب بدن در هوای معتدل بر توان هوازی و غیرهوازی و شاخص خستگی در دختران ورزشکار [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 13-23]
 • توان هوازی تأثیر وضعیت آب بدن در هوای معتدل بر توان هوازی و غیرهوازی و شاخص خستگی در دختران ورزشکار [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 13-23]
 • توکسوپلاسما گوندی بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسما گوندی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 42-48]
 • تئوری رفتاری مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچ آی وی/ ایدز در ایران [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 63-76]

ث

 • ثبات مرکزی تاثیر 6هفته تمرین ثبات مرکزی بر تعادل پویا در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 1-14]

ج

 • جاشیر ارزیابی اثر چهار گیاه از رشته کوه کپه داغ بر تکثیر سلول‌های سرطانی رده هپاتوکارسینوما [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 34-41]
 • جراحی اثرات آگاهی دادن قبل از عمل جراحی بر میزان استرس و اضطراب در بیماران کاندید جراحی ارتوپدی [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 62-68]
 • جراحی قلب ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در بخش جراحی قلب بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر مشهد براساس مدل SERVUSE در سال 1397 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 23-33]
 • جمعیت عمومی بررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی شهرستان مشهد از هپاتیت های ویروسی- مطالعه مبتنی بر جامعه [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 1-9]
 • جهش های اگزون12 JAK2 بررسی اپیدیمولوژی جهش های شایع اگزون 12 پروتئین JAK2 در بیماران مبتلا به اریتروسیتوز با علت نامشخص [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 16-23]

چ

 • چارک سوم تعیین سطوح دز مرجع تشخیصی در آزمایشات متداول رادیولوژی دیجیتال در استان تهران در سالهای 95-1394 [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 34-43]

ح

 • حداقل غلظت مهار کنندگی بررسی اثر هم افزایی نانوذرات نقره با اسانس برگ گیاه اکالیپتوس علیه سودوموناس آئروژینوزا [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 54-61]
 • حساسیت بررسی شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای شهر گنبد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 41-48]
 • حیوان‌درمانی بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد حیوان‌درمانی به‌منظور بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان اوتیسم: گزارش موردی مداخله‌ای [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 42-50]

خ

 • خارش گزارش یک مورد پارگی کیست هیداتیک کبد به درون پریتوئن به دنبال ضربه به شکم [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 49-53]
 • خستگی تأثیر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر تعادل و خستگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 1-12]
 • خشونت فیزیکی بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام‌مند [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 50-61]
 • خشونت کلامی بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام‌مند [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 50-61]
 • خشونت محل کار بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام‌مند [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 50-61]
 • خلاقیت مقایسه هوش، خلاقیت و پرخاشگری در کودکان دوم ابتدایی دارای سابقه آموزش پیش دبستانی و فاقد آن : مطالعه مورد – شاهدی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 43-55]
 • خوانایی شناسایی آیتم‌های مؤثر بر کیفیت نسخ دارویی پزشکان با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 1-9]
 • خود درمانی بررسی مروری علل شیوع مصرف خود سرانه دارو در میان عامه مردم کشور ایران [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 16-23]
 • خودمراقبتی بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با میزان آگاهی و عملکرد زنان در زمینه خودمراقبتی [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 1-7]
 • خودنهان سازی بررسی نقش بی اشتیاقی اخلاقی و خودنهان سازی در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد مخدر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 36-47]

د

 • دیابت بررسی تاثیر دوزهای مختلف داروی گلی بن کلامید بر قند خون و حجم جزایر لانگرهانس پانکراس در رت های دیابتی [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 10-18]
 • دیابت شناسایی ساختار عاملی متغیرهای سندرم متابولیک در بین افراد 35 تا 65 سال شهر مشهد [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 15-24]
 • دیابت ملیتوس بررسی ارتباط میان تالاسمی ماژور با ابتلا به دیابت ملیتوس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 1-7]
 • دانشجویان عوامل مرتبط با مصرف سیگار بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • دانشجویان علوم پزشکی رابطه بین سبک‌های تدریس کلاس با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1393 [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 51-60]
 • درمان متمرکز بر هیجان کارایی گروه درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان و دوره های پرخوری در زنان مبتلا به اختلال پرخوری [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 12-23]
 • درمان متمرکز بر هیجان زنان اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به اختلال پرخوری مراجعه کننده به بیمارستان سینا در سال 1396 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 11-22]
 • دزیمتری تعیین سطوح دز مرجع تشخیصی در آزمایشات متداول رادیولوژی دیجیتال در استان تهران در سالهای 95-1394 [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 34-43]
 • دستخط شناسایی آیتم‌های مؤثر بر کیفیت نسخ دارویی پزشکان با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 1-9]
 • دهلران شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی به روش آگلوتیناسیون مستقیم در کودکان زیر 12 سال و سگ‌های شهرستان دهلران در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 8-15]
 • دود کوتر بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 59-66]
 • دوره های آموزشی بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به غربالگری سرطان پستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389 [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • دوز مرجع تشخیصی تعیین سطوح دز مرجع تشخیصی در آزمایشات متداول رادیولوژی دیجیتال در استان تهران در سالهای 95-1394 [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 34-43]

ذ

 • ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بررسی مقایسه ای منتخبی از موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات بیماریهای شکاف کام و لب در فاصله سالهای 2015-2013 [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 8-15]
 • ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بررسی مقایسه ای منتخبی از ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات بیماریهای شکاف کام و لب در فاصله سالهای 2015- 2013 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 60-67]

ر

 • راهکار بررسی مروری علل شیوع مصرف خود سرانه دارو در میان عامه مردم کشور ایران [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 16-23]
 • رت بررسی تاثیر دوزهای مختلف داروی گلی بن کلامید بر قند خون و حجم جزایر لانگرهانس پانکراس در رت های دیابتی [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 10-18]
 • رفتار های ارتقاء دهنده سلامت بررسی ارتباط بین رفتار های ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اوز در سال 1393 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 16-23]
 • رنگ خوراکی بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 1-7]
 • روزه داری تاثیر روزه داری بر میزان اضطراب امتحانی، نگرانی و افکار منفی دانشجویان [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 49-56]

ز

 • زائدات کشاورزی بررسی روش‌های بیوجذب فلزات سنگین کروم و کادمیوم از پساب های صنعتی با استفاده از زائدات کشاورزی ( مطالعه مروری) [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • زخم اثنی عشر- نرمال / گاستریت-PCR بررسی فراوانی نسبی ژنوتیپهای مختلف vacA در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر و نرمال / گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان به روش PCR [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 29-35]
 • زعفران بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 1-7]
 • زگیل تناسلی بررسی و مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به زگیل تناسلی [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 19-28]
 • زنان بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 1-10]
 • زنان بررسی اپیدمیولوژِیک ضرب و جرح در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز در سال 95-1394 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 34-41]

ژ

 • ژن mecA بررسی تشکیل بیوفیلم و اسلایم کدشونده توسط ژنهای icaA و icaD در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین حاوی ژن mecAدر شهرستان شاهرود در سال 1396 [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 10-19]
 • ژنتیک گزارش یک مورد کودک مبتلا به سندرم موکوپلی ساکاریدوز تیپ 5 (Maroteaux-lamy) [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 44-50]
 • ژن‌های ebp فراوانی ژن‌های ebp A, ebp B و ebp Cدر ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس تولیدکننده بیوفیلم جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد، سال 1396 [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 41-51]
 • ژن های ica بررسی تشکیل بیوفیلم و اسلایم کدشونده توسط ژنهای icaA و icaD در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین حاوی ژن mecAدر شهرستان شاهرود در سال 1396 [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 10-19]
 • ژنوتیپ‌های vacA و cagA تعیین ژنوتیپ‌های ژن‌های vacA و cagA در سوش‌های هلیکوباکترپیلوری در بزاق و مدفوع کودکان شهر اصفهان [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 24-33]

س

 • سالمند مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی Jacobsonو Bensonبر افسردگی سالمندان [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 23-33]
 • سالمند بررسی استقلال عملکردی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 34-44]
 • سالمندی بررسی شیوع بیماریهای مزمن و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز (جنوب استان فارس) در سال 1393 [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 35-42]
 • سالمندی بررسی ارتباط بین رفتار های ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اوز در سال 1393 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 16-23]
 • سبک تدریس رابطه بین سبک‌های تدریس کلاس با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1393 [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 51-60]
 • سبک زندگی بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 1-10]
 • سبک زندگی مقایسه تأثیر آموزش بسته چندرسانه‌ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردار شهر گناباد [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 1-9]
 • سرطان سنجش میزان تولید آنزیم پروتئیناز در گونه‌های کاندیدای جداشده از کاندیدیازیس دهانی بیماران سرطانی دریافت‌کننده شیمی‌تراپی بیمارستان‌های تنکابن و رامسر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 9-19]
 • سرطان هماتولوژیک سنجش میزان تولید آنزیم پروتئیناز در گونه‌های کاندیدای جداشده از کاندیدیازیس دهانی بیماران سرطانی دریافت‌کننده شیمی‌تراپی بیمارستان‌های تنکابن و رامسر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 9-19]
 • سرم تأثیر هشت هفته ورزش منظم صبحگاهی برشاخص های سیستم ایمنی و کورتیزول سرم بانوان [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 8-15]
 • سیگار کشیدن عوامل مرتبط با مصرف سیگار بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • سل خارج ریوی ارزیابی بیماران مشکوک به سل مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان مازندران [دوره 16، شماره 58، 1391، صفحه 1-6]
 • سل ریوی ارزیابی بیماران مشکوک به سل مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان مازندران [دوره 16، شماره 58، 1391، صفحه 1-6]
 • سندرم ایگل بررسی ویژگیهای ریخت شناسی زائده استیلوئید استخوان تمپورال [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 24-31]
 • سندرم بروگادا گزارش یک مورد نادر سندرم بروگادا به دلیل ایست قلبی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 24-27]
 • سندرم متابولیک بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 1-10]
 • سندرم متابولیک شناسایی ساختار عاملی متغیرهای سندرم متابولیک در بین افراد 35 تا 65 سال شهر مشهد [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 15-24]
 • سندروم متابولیک ارتباط بین سندروم متابولیک و پلی‌مورفیسم -308 A>G در ژن TNF-a در شهر کرمان، جنوب شرق ایران [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 10-22]
 • سنکوپ گزارش یک مورد نادر سندرم بروگادا به دلیل ایست قلبی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 24-27]
 • سودوموناس آئروژینوزا بررسی اثر هم افزایی نانوذرات نقره با اسانس برگ گیاه اکالیپتوس علیه سودوموناس آئروژینوزا [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 54-61]

ش

 • شاخص خستگی تأثیر وضعیت آب بدن در هوای معتدل بر توان هوازی و غیرهوازی و شاخص خستگی در دختران ورزشکار [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 13-23]
 • شاخصهای ارزیابی عملکرد شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان با ترکیبی از کارت امتیازی متوازن و تکنیک دلفی (بیمارستان منتصریه) [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 1-11]
 • شاخص های مالی بیمارستان ارائه الگوی شاخص های مالی برای ارزیابی عملکرد مالی در بیمارستانهای ایران [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 54-59]
 • شپش سر بررسی برخی از جنبه های اپیدمیولوژیک آلودگی به شپش سر در بین کودکان افغانی شهرستان سیرجان در سال 89-1388 [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • شیراز بررسی اپیدمیولوژِیک ضرب و جرح در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز در سال 95-1394 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 34-41]
 • شیر خام تعیین باقی مانده آنتی بیوتیک سولفانامید در شیرخام، گوشت وتخم مرغ به روش الایزا [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 1-8]
 • شیفت های پرستاری بررسی صرف زمان پرستاران برای کارهای غیر پرستاری و خدمات نوشتاری در شیفت‌های پرستاری: یک مطالعه توصیفی- تحلیلی [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 24-32]
 • شکایات شایع بررسی فراوانی شکایتهای شایع دوران بارداری و عوامل مؤثر بر کاهش آنها در مادران باردار 24-20 هفته شهر مشهد در سال 1396 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 49-58]
 • شکاف کام بررسی مقایسه ای منتخبی از ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات بیماریهای شکاف کام و لب در فاصله سالهای 2015- 2013 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 60-67]
 • شکاف لب بررسی مقایسه ای منتخبی از ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات بیماریهای شکاف کام و لب در فاصله سالهای 2015- 2013 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 60-67]
 • شهرستان خاش مطالعه اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان خاش از سال 1388 الی 1393. [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 46-53]
 • شهرستان دشتی بررسی فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در شهرستان دشتی( استان بوشهر) طی سال های 1388 تا 1393 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 15-21]
 • شهرستان شهرکرد تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو در گاوداری‌های شهرستان شهرکرد [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 1-14]
 • شیوع سرمی شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی به روش آگلوتیناسیون مستقیم در کودکان زیر 12 سال و سگ‌های شهرستان دهلران در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 8-15]
 • شیوع سرمی بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسما گوندی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 42-48]

ض

 • ضرب و جرح بررسی اپیدمیولوژِیک ضرب و جرح در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز در سال 95-1394 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 34-41]

ط

 • طب ایرانی مباحث تشریحی کلیه از دیدگاه ابن‌سینا و مقایسه تطبیقی آن با طب نوین [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 51-59]
 • طب سنتی فراوانی بکارگیری روش های طب مکمل و سنتی در ساکنین شهر بجنورد [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 41-52]
 • طب مکمل فراوانی بکارگیری روش های طب مکمل و سنتی در ساکنین شهر بجنورد [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 41-52]
 • طب نوین مباحث تشریحی کلیه از دیدگاه ابن‌سینا و مقایسه تطبیقی آن با طب نوین [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 51-59]

ع

 • عفونت دستگاه ادراری تایپینگ سویه های اشریشیاکلی اوروپاتوژنیک جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در استان اصفهان و دسته‌بندی ژنتیکی ایزوله‌های سروگروپ O25 به روش چند شکلی حاصل از تکثیر تصادفی DNA [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 52-62]
 • عفونت مجاری ادراری بررسی شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای شهر گنبد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 41-48]
 • عفونت‌های بیمارستانی توزیع عوامل حدت در ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم جداشده از عفونتهای بیمارستانی در شهرستان شهرکرد [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 30-40]
 • علم تشریح مباحث تشریحی کلیه از دیدگاه ابن‌سینا و مقایسه تطبیقی آن با طب نوین [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 51-59]
 • عملکرد بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با میزان آگاهی و عملکرد زنان در زمینه خودمراقبتی [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 1-7]
 • عملکرد جنسی تعیین ارتباط عملکرد جنسی با افسردگی و اضطراب در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان تربت حیدریه سال 1395 [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 32-40]
 • عملکرد حرکتی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 28-34]
 • عملکرد مالی بیمارستان ارائه الگوی شاخص های مالی برای ارزیابی عملکرد مالی در بیمارستانهای ایران [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 54-59]
 • عوارض بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 59-66]
 • عوامل باکتریایی فراوانی باکتری های جدا شده و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در نمونه های کشت خون مثبت جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش های مختلف بیمارستان توحید شهر سنندج ( 1393-1392) [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 34-41]
 • عوامل باکتریایی بررسی شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای شهر گنبد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 41-48]
 • عوامل حدت توزیع عوامل حدت در ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم جداشده از عفونتهای بیمارستانی در شهرستان شهرکرد [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 30-40]
 • عوامل خطر بررسی عوامل مرتبط با پرفشاری خون با استفاده از مدل رگرسیون چندسطحی [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 25-33]

غ

 • غدد لنفاوی ارزیابی بیماران مشکوک به سل مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان مازندران [دوره 16، شماره 58، 1391، صفحه 1-6]
 • غربالگری تغذیه ای مرور روایتی بر اصول کلی ارزیابی وضعیت تغذیه در بیماران بزرگسال بستری در بیمارستان [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 62-76]

ف

 • فاضلاب شهری کارآیی انواع گیاهان نی در وتلند مصنوعی زیر سطحی جهت حذف پاتوژن های شاخص از فاضلاب شهر یزد [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • فراوانی بررسی فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در شهرستان دشتی( استان بوشهر) طی سال های 1388 تا 1393 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 15-21]
 • فریتین بررسی ارتباط میان تالاسمی ماژور با ابتلا به دیابت ملیتوس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 1-7]
 • فرسودگی شغلی بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستان [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 29-39]
 • فعالیت روزمره زندگی بررسی استقلال عملکردی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 34-44]

ق

 • قطعه ST گزارش یک مورد نادر سندرم بروگادا به دلیل ایست قلبی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 24-27]

ک

 • کادمیوم بررسی روش‌های بیوجذب فلزات سنگین کروم و کادمیوم از پساب های صنعتی با استفاده از زائدات کشاورزی ( مطالعه مروری) [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • کارت امتیازی متوازن شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان با ترکیبی از کارت امتیازی متوازن و تکنیک دلفی (بیمارستان منتصریه) [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 1-11]
 • کارکنان پیش‌بیمارستانی بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستان [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 29-39]
 • کاریوتایپ بهینه‌سازی کشت سلول‌های لنفوسیت برای انجام کاریوتایپ با استفاده از روش پلاسمای غنی از پلاکت [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 45-58]
 • کامل بودن شناسایی آیتم‌های مؤثر بر کیفیت نسخ دارویی پزشکان با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 1-9]
 • کاندیدیازیس دهانی سنجش میزان تولید آنزیم پروتئیناز در گونه‌های کاندیدای جداشده از کاندیدیازیس دهانی بیماران سرطانی دریافت‌کننده شیمی‌تراپی بیمارستان‌های تنکابن و رامسر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 9-19]
 • کروم بررسی روش‌های بیوجذب فلزات سنگین کروم و کادمیوم از پساب های صنعتی با استفاده از زائدات کشاورزی ( مطالعه مروری) [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • کروماتوگرافی بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 1-7]
 • کروم آگار سنجش میزان تولید آنزیم پروتئیناز در گونه‌های کاندیدای جداشده از کاندیدیازیس دهانی بیماران سرطانی دریافت‌کننده شیمی‌تراپی بیمارستان‌های تنکابن و رامسر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 9-19]
 • کیست هیداتیک گزارش یک مورد پارگی کیست هیداتیک کبد به درون پریتوئن به دنبال ضربه به شکم [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 49-53]
 • کشت خون مطالعه مقاومت آنتی بیوتیک های استفاده شده در نمونه اشرشیاکلی کشت خون بیماران بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1394 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 42-48]
 • کشت خون مثبت فراوانی باکتری های جدا شده و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در نمونه های کشت خون مثبت جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش های مختلف بیمارستان توحید شهر سنندج ( 1393-1392) [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 34-41]
 • کشت سلول لنفوسیت بهینه‌سازی کشت سلول‌های لنفوسیت برای انجام کاریوتایپ با استفاده از روش پلاسمای غنی از پلاکت [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 45-58]
 • کیفیت خدمات ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در بخش جراحی قلب بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر مشهد براساس مدل SERVUSE در سال 1397 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 23-33]
 • کیفیت زندگی بررسی شیوع بیماریهای مزمن و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز (جنوب استان فارس) در سال 1393 [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 35-42]
 • کیفیت زندگی بررسی ارتباط بین رفتار های ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اوز در سال 1393 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 16-23]
 • کلبسیلا پنومونیه تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو در گاوداری‌های شهرستان شهرکرد [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 1-14]
 • کلمات کلیدی: بارداری بررسی فراوانی شکایتهای شایع دوران بارداری و عوامل مؤثر بر کاهش آنها در مادران باردار 24-20 هفته شهر مشهد در سال 1396 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 49-58]
 • کلیه مباحث تشریحی کلیه از دیدگاه ابن‌سینا و مقایسه تطبیقی آن با طب نوین [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 51-59]
 • کمردرد مزمن تاثیر 6هفته تمرین ثبات مرکزی بر تعادل پویا در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 1-14]
 • کودک گزارش یک مورد کودک مبتلا به سندرم موکوپلی ساکاریدوز تیپ 5 (Maroteaux-lamy) [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 44-50]
 • کودکان تعیین ژنوتیپ‌های ژن‌های vacA و cagA در سوش‌های هلیکوباکترپیلوری در بزاق و مدفوع کودکان شهر اصفهان [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 24-33]
 • کودکان تأثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 20-29]
 • کودکان تأثیر لباس طراحی‌شده بر اضطراب بدو پذیرش در بخش در کودکان 6-3 سال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 40-49]
 • کورتیزول تأثیر هشت هفته ورزش منظم صبحگاهی برشاخص های سیستم ایمنی و کورتیزول سرم بانوان [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 8-15]

گ

 • گیاهان دارویی فراوانی بکارگیری روش های طب مکمل و سنتی در ساکنین شهر بجنورد [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 41-52]
 • گیاه نی کارآیی انواع گیاهان نی در وتلند مصنوعی زیر سطحی جهت حذف پاتوژن های شاخص از فاضلاب شهر یزد [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • گلی بن کلامید بررسی تاثیر دوزهای مختلف داروی گلی بن کلامید بر قند خون و حجم جزایر لانگرهانس پانکراس در رت های دیابتی [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 10-18]
 • گندزدایی کارآیی انواع گیاهان نی در وتلند مصنوعی زیر سطحی جهت حذف پاتوژن های شاخص از فاضلاب شهر یزد [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • گوشت تعیین باقی مانده آنتی بیوتیک سولفانامید در شیرخام، گوشت وتخم مرغ به روش الایزا [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 1-8]
 • گوشت قرمز فراوانی ژن‌های ebp A, ebp B و ebp Cدر ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس تولیدکننده بیوفیلم جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد، سال 1396 [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 41-51]
 • گونه های کاندیدا سنجش میزان تولید آنزیم پروتئیناز در گونه‌های کاندیدای جداشده از کاندیدیازیس دهانی بیماران سرطانی دریافت‌کننده شیمی‌تراپی بیمارستان‌های تنکابن و رامسر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 9-19]

ل

 • لباس پرستار تأثیر لباس طراحی‌شده بر اضطراب بدو پذیرش در بخش در کودکان 6-3 سال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 40-49]
 • لیشمانیازیس احشایی شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی به روش آگلوتیناسیون مستقیم در کودکان زیر 12 سال و سگ‌های شهرستان دهلران در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 8-15]

م

 • مادران باردار بررسی فراوانی شکایتهای شایع دوران بارداری و عوامل مؤثر بر کاهش آنها در مادران باردار 24-20 هفته شهر مشهد در سال 1396 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 49-58]
 • مادر باردار مقایسه تأثیر آموزش بسته چندرسانه‌ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردار شهر گناباد [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 1-9]
 • مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس بررسی بیوانفورماتیک ژن های خانه دار در افتراق مایکوباکتریوم های سریع الرشد [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 20-27]
 • ماما بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام‌مند [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 50-61]
 • مداخله مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچ آی وی/ ایدز در ایران [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 63-76]
 • مدیریت پسماند بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی ایران: یک مطالعه مروری [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 66-76]
 • مدیریت خدمات غذایی بررسی مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 22-28]
 • مدیریت داروخانه ارزیابی مدیریت داروخانه بر اساس استانداردهای اعتباربخشی JCI-2008 در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS) در سال1392 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 36-45]
 • مدل SERVUSE ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در بخش جراحی قلب بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر مشهد براساس مدل SERVUSE در سال 1397 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 23-33]
 • مدل اعتقاد بهداشتی عوامل مرتبط با مصرف سیگار بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • مدل چندسطحی بررسی عوامل مرتبط با پرفشاری خون با استفاده از مدل رگرسیون چندسطحی [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 25-33]
 • مراکز دندانپزشکی بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی ایران: یک مطالعه مروری [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 66-76]
 • مرزه ارزیابی اثر چهار گیاه از رشته کوه کپه داغ بر تکثیر سلول‌های سرطانی رده هپاتوکارسینوما [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 34-41]
 • مروری بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی ایران: یک مطالعه مروری [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 66-76]
 • مروری مرور روایتی بر اصول کلی ارزیابی وضعیت تغذیه در بیماران بزرگسال بستری در بیمارستان [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 62-76]
 • مصرف خود سرانه دارو بررسی مروری علل شیوع مصرف خود سرانه دارو در میان عامه مردم کشور ایران [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 16-23]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی فراوانی باکتری های جدا شده و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در نمونه های کشت خون مثبت جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش های مختلف بیمارستان توحید شهر سنندج ( 1393-1392) [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 34-41]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی مطالعه مقاومت آنتی بیوتیک های استفاده شده در نمونه اشرشیاکلی کشت خون بیماران بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1394 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 42-48]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی تعیین تیپهای کاست کروموزومی ژن mecAدر ایزولههای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداشده از عفونتهای دستگاه ادراری در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 59-69]
 • میلیگری تعیین سطوح دز مرجع تشخیصی در آزمایشات متداول رادیولوژی دیجیتال در استان تهران در سالهای 95-1394 [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 34-43]
 • مهارت‌های اجتماعی بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد حیوان‌درمانی به‌منظور بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان اوتیسم: گزارش موردی مداخله‌ای [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 42-50]
 • مواد غذایی بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 1-7]
 • موتور جستجو بررسی مقایسه ای منتخبی از موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات بیماریهای شکاف کام و لب در فاصله سالهای 2015-2013 [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 8-15]
 • موکو پلی ساکاریدوز گزارش یک مورد کودک مبتلا به سندرم موکوپلی ساکاریدوز تیپ 5 (Maroteaux-lamy) [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 44-50]
 • مولتیپل اسکلروزیس تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 28-34]
 • مولتیپل اسکلروزیس تأثیر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر تعادل و خستگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 1-12]

ن

 • نارسایی کلیه افزایش کراتینین در دختر جوان به دلیل مسمومیت با ترامادول [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 67-71]
 • نانوذرات نقره بررسی اثر هم افزایی نانوذرات نقره با اسانس برگ گیاه اکالیپتوس علیه سودوموناس آئروژینوزا [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 54-61]
 • نیدل استیک شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 28-35]
 • نزاع بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام‌مند [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 50-61]
 • نسخه شناسایی آیتم‌های مؤثر بر کیفیت نسخ دارویی پزشکان با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 1-9]
 • نقص ایمنی سنجش میزان تولید آنزیم پروتئیناز در گونه‌های کاندیدای جداشده از کاندیدیازیس دهانی بیماران سرطانی دریافت‌کننده شیمی‌تراپی بیمارستان‌های تنکابن و رامسر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 9-19]
 • نقص توجه بررسی اثر بخشی درمان نوروفیدبکی بر کاهش علایم بیش فعالی و کمبود توجه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ورامین در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 24-33]
 • نگرانی تاثیر روزه داری بر میزان اضطراب امتحانی، نگرانی و افکار منفی دانشجویان [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 49-56]
 • نگرانی در مورد بدشکلی بدن ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 56-65]
 • نگرش مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچ آی وی/ ایدز در ایران [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 63-76]
 • نگرش و عملکرد دانشجویان- غربالگری سرطان پستان –خودآزمایی پستان بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به غربالگری سرطان پستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389 [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • نورفیدبک بررسی اثر بخشی درمان نوروفیدبکی بر کاهش علایم بیش فعالی و کمبود توجه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ورامین در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 24-33]

و

 • وابستگی به مواد مخدر بررسی نقش بی اشتیاقی اخلاقی و خودنهان سازی در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد مخدر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 36-47]
 • واریاسیون آناتومیک بررسی ویژگیهای ریخت شناسی زائده استیلوئید استخوان تمپورال [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 24-31]
 • وتلند مصنوعی کارآیی انواع گیاهان نی در وتلند مصنوعی زیر سطحی جهت حذف پاتوژن های شاخص از فاضلاب شهر یزد [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • ورزش صبحگاهی تأثیر هشت هفته ورزش منظم صبحگاهی برشاخص های سیستم ایمنی و کورتیزول سرم بانوان [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 8-15]
 • ورم پستان گاو تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو در گاوداری‌های شهرستان شهرکرد [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 1-14]
 • وسایل نوکتیز شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 28-35]
 • و ضعیت بهداشتی بررسی برخی از جنبه های اپیدمیولوژیک آلودگی به شپش سر در بین کودکان افغانی شهرستان سیرجان در سال 89-1388 [دوره 16، شماره 58، 1391]

ه

 • هپاتیت شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 28-35]
 • هپاتیتB بررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی شهرستان مشهد از هپاتیت های ویروسی- مطالعه مبتنی بر جامعه [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 1-9]
 • هپاتیت C بررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی شهرستان مشهد از هپاتیت های ویروسی- مطالعه مبتنی بر جامعه [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 1-9]
 • هپاتوکارسینوما ارزیابی اثر چهار گیاه از رشته کوه کپه داغ بر تکثیر سلول‌های سرطانی رده هپاتوکارسینوما [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 34-41]
 • هیپوکسی مغزی افزایش کراتینین در دختر جوان به دلیل مسمومیت با ترامادول [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 67-71]
 • هلیکوباکترپیلوری بررسی فراوانی نسبی ژنوتیپهای مختلف vacA در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر و نرمال / گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان به روش PCR [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 29-35]
 • هلیکوباکترپیلوری تعیین ژنوتیپ‌های ژن‌های vacA و cagA در سوش‌های هلیکوباکترپیلوری در بزاق و مدفوع کودکان شهر اصفهان [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 24-33]
 • همودیالیز افزایش کراتینین در دختر جوان به دلیل مسمومیت با ترامادول [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 67-71]
 • هوش مقایسه هوش، خلاقیت و پرخاشگری در کودکان دوم ابتدایی دارای سابقه آموزش پیش دبستانی و فاقد آن : مطالعه مورد – شاهدی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 43-55]
 • هوش هیجانی بررسی و مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به زگیل تناسلی [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 19-28]

ی

 • یائسگی تعیین ارتباط عملکرد جنسی با افسردگی و اضطراب در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان تربت حیدریه سال 1395 [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 32-40]
 • یزد بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 1-7]