دوره و شماره: دوره 21، شماره 66، تابستان 1397، صفحه 1-76 
2. کارایی گروه درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان و دوره های پرخوری در زنان مبتلا به اختلال پرخوری

صفحه 12-23

یوسف اسمری برده زرد؛ نور علی خسروی بابادی؛ هادی انصاری؛ محمد مسعود متولی


3. بررسی ویژگیهای ریخت شناسی زائده استیلوئید استخوان تمپورال

صفحه 24-31

بابک ابراهیمی؛ شبنم محمدی؛ مژگان کاظمیان؛ ملیحه سلطانی؛ مهدی عباسی؛ قاسم سازگار؛ محمد تقی جغتایی


مروری

7. مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچ آی وی/ ایدز در ایران

صفحه 63-76

منا لرکی؛ زهرا هادی زاده طلاساز؛ الهام منوچهری ترشیزی؛ عطیه محمدزاده وطنچی؛ خدیجه میرزایی نجم آبادی