نمایه نویسندگان

آ

 • آیت، هدی بهینه‌سازی کشت سلول‌های لنفوسیت برای انجام کاریوتایپ با استفاده از روش پلاسمای غنی از پلاکت [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 45-58]
 • آیت اللهی، حسین بررسی اپیدیمولوژی جهش های شایع اگزون 12 پروتئین JAK2 در بیماران مبتلا به اریتروسیتوز با علت نامشخص [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 16-23]
 • آیت اللهی، شیرین کارآیی انواع گیاهان نی در وتلند مصنوعی زیر سطحی جهت حذف پاتوژن های شاخص از فاضلاب شهر یزد [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • آخوندی، بهناز شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی به روش آگلوتیناسیون مستقیم در کودکان زیر 12 سال و سگ‌های شهرستان دهلران در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 8-15]
 • آذرگشب، اذن الله شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی به روش آگلوتیناسیون مستقیم در کودکان زیر 12 سال و سگ‌های شهرستان دهلران در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 8-15]
 • آقاداوود، مجید ارتباط بین سندروم متابولیک و پلی‌مورفیسم -308 A>G در ژن TNF-a در شهر کرمان، جنوب شرق ایران [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 10-22]
 • آقایی نژاد، علی اکبر بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستان [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 29-39]
 • آهنجان، محمد ارزیابی بیماران مشکوک به سل مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان مازندران [دوره 16، شماره 58، 1391، صفحه 1-6]

ا

 • ابراهیمی، اصغر کارآیی انواع گیاهان نی در وتلند مصنوعی زیر سطحی جهت حذف پاتوژن های شاخص از فاضلاب شهر یزد [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • ابراهیمی، بابک بررسی ویژگیهای ریخت شناسی زائده استیلوئید استخوان تمپورال [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 24-31]
 • ابراهیمی، بابک بررسی تاثیر دوزهای مختلف داروی گلی بن کلامید بر قند خون و حجم جزایر لانگرهانس پانکراس در رت های دیابتی [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 10-18]
 • ابراهیم پور، حسین بررسی مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 22-28]
 • ابراهیم پور، حسین ارزیابی مدیریت داروخانه بر اساس استانداردهای اعتباربخشی JCI-2008 در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS) در سال1392 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 36-45]
 • ابراهیمی پور، حسین شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان با ترکیبی از کارت امتیازی متوازن و تکنیک دلفی (بیمارستان منتصریه) [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 1-11]
 • احدی، علی محمد بهینه‌سازی کشت سلول‌های لنفوسیت برای انجام کاریوتایپ با استفاده از روش پلاسمای غنی از پلاکت [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 45-58]
 • احمدی، شیرین بررسی نقش بی اشتیاقی اخلاقی و خودنهان سازی در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد مخدر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 36-47]
 • ایرانی، مروارید بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی ایران: یک مطالعه مروری [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 66-76]
 • ایرانی، مروارید بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام‌مند [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 50-61]
 • ایرانشاهی، میلاد اثرات نورولوژیک و محافظت عصبی گیاه بادرنجبویه با نام علمی L. Melissa officinalis [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 60-71]
 • ارباب سلیمانی، نازیلا بررسی تشکیل بیوفیلم و اسلایم کدشونده توسط ژنهای icaA و icaD در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین حاوی ژن mecAدر شهرستان شاهرود در سال 1396 [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 10-19]
 • ارجمند، سوگل بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 1-10]
 • ارشادپور، رویا بررسی مروری علل شیوع مصرف خود سرانه دارو در میان عامه مردم کشور ایران [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 16-23]
 • استاجی، محدثه بررسی تاثیر دوزهای مختلف داروی گلی بن کلامید بر قند خون و حجم جزایر لانگرهانس پانکراس در رت های دیابتی [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 10-18]
 • اسدی، آیدا تعیین باقی مانده آنتی بیوتیک سولفانامید در شیرخام، گوشت وتخم مرغ به روش الایزا [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 1-8]
 • اسکندری، مهرنوش توزیع عوامل حدت در ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم جداشده از عفونتهای بیمارستانی در شهرستان شهرکرد [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 30-40]
 • اسلامی، هادی کارآیی انواع گیاهان نی در وتلند مصنوعی زیر سطحی جهت حذف پاتوژن های شاخص از فاضلاب شهر یزد [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • اسماعیلی، حبیب الله شناسایی ساختار عاملی متغیرهای سندرم متابولیک در بین افراد 35 تا 65 سال شهر مشهد [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 15-24]
 • اسماعیلی، حبیب الله بررسی عوامل مرتبط با پرفشاری خون با استفاده از مدل رگرسیون چندسطحی [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 25-33]
 • اسمری برده زرد، یوسف اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به اختلال پرخوری مراجعه کننده به بیمارستان سینا در سال 1396 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 11-22]
 • اسمری برده زرد، یوسف کارایی گروه درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان و دوره های پرخوری در زنان مبتلا به اختلال پرخوری [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 12-23]
 • اصغر حیدری، مریم بررسی اثر هم افزایی نانوذرات نقره با اسانس برگ گیاه اکالیپتوس علیه سودوموناس آئروژینوزا [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 54-61]
 • اصغری نکاح، سید محسن تأثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 20-29]
 • اصغری نکاح، محسن تأثیر لباس طراحی‌شده بر اضطراب بدو پذیرش در بخش در کودکان 6-3 سال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 40-49]
 • اصلانیان، حمیرا بررسی مقایسه ای منتخبی از موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات بیماریهای شکاف کام و لب در فاصله سالهای 2015-2013 [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 8-15]
 • اصلانیان، حمیرا بررسی مقایسه ای منتخبی از ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات بیماریهای شکاف کام و لب در فاصله سالهای 2015- 2013 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 60-67]
 • اطمینانی، کبری شناسایی آیتم‌های مؤثر بر کیفیت نسخ دارویی پزشکان با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 1-9]
 • افضل پور، محمد اسماعیل تاثیر 6هفته تمرین ثبات مرکزی بر تعادل پویا در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 1-14]
 • اکرمی، رزا تاثیر روزه داری بر میزان اضطراب امتحانی، نگرانی و افکار منفی دانشجویان [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 49-56]
 • ایل بیگی، سعید تاثیر 6هفته تمرین ثبات مرکزی بر تعادل پویا در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 1-14]
 • امیدواری جو، فاطمه بررسی شیوع بیماریهای مزمن و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز (جنوب استان فارس) در سال 1393 [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 35-42]
 • امیری، محمد صادق ارزیابی اثر چهار گیاه از رشته کوه کپه داغ بر تکثیر سلول‌های سرطانی رده هپاتوکارسینوما [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 34-41]
 • امیری کجوری، صبا بررسی شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای شهر گنبد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 41-48]
 • انصاری، هادی کارایی گروه درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان و دوره های پرخوری در زنان مبتلا به اختلال پرخوری [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 12-23]
 • اونق، خاطره مقایسه هوش، خلاقیت و پرخاشگری در کودکان دوم ابتدایی دارای سابقه آموزش پیش دبستانی و فاقد آن : مطالعه مورد – شاهدی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 43-55]

ب

 • بیابانی، جواد بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 1-7]
 • باستانی، فریده بررسی استقلال عملکردی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 34-44]
 • برادران، راهله بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 59-66]
 • بیرانوند، الهام ارزیابی بیماران مشکوک به سل مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان مازندران [دوره 16، شماره 58، 1391، صفحه 1-6]
 • برزگر، محی الدین بررسی اپیدیمولوژی جهش های شایع اگزون 12 پروتئین JAK2 در بیماران مبتلا به اریتروسیتوز با علت نامشخص [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 16-23]
 • بزی، علی بررسی صرف زمان پرستاران برای کارهای غیر پرستاری و خدمات نوشتاری در شیفت‌های پرستاری: یک مطالعه توصیفی- تحلیلی [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 24-32]
 • بشر پور، سجاد بررسی نقش بی اشتیاقی اخلاقی و خودنهان سازی در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد مخدر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 36-47]
 • بم زاده، زهرا تایپینگ سویه های اشریشیاکلی اوروپاتوژنیک جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در استان اصفهان و دسته‌بندی ژنتیکی ایزوله‌های سروگروپ O25 به روش چند شکلی حاصل از تکثیر تصادفی DNA [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 52-62]
 • بم‌زاده، زهرا تعیین ژنوتیپ‌های ژن‌های vacA و cagA در سوش‌های هلیکوباکترپیلوری در بزاق و مدفوع کودکان شهر اصفهان [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 24-33]
 • بنی حسینی، سیده زهرا بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به غربالگری سرطان پستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389 [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • بهرامی، سمیه بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با میزان آگاهی و عملکرد زنان در زمینه خودمراقبتی [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 1-7]
 • بهرامی، نصرت بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با میزان آگاهی و عملکرد زنان در زمینه خودمراقبتی [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 1-7]
 • بهرام پور، احسان تاثیر روزه داری بر میزان اضطراب امتحانی، نگرانی و افکار منفی دانشجویان [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 49-56]
 • بهزادی، طیبه تأثیر وضعیت آب بدن در هوای معتدل بر توان هوازی و غیرهوازی و شاخص خستگی در دختران ورزشکار [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 13-23]
 • بهنام وشانی، حمیدرضا تأثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 20-29]
 • بهنام وشانی، حمیدرضا تأثیر لباس طراحی‌شده بر اضطراب بدو پذیرش در بخش در کودکان 6-3 سال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 40-49]

پ

 • پاک فطرت، علی بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی ایران: یک مطالعه مروری [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 66-76]
 • پیرخائفی، علیرضا بررسی اثر بخشی درمان نوروفیدبکی بر کاهش علایم بیش فعالی و کمبود توجه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ورامین در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 24-33]
 • پژوهیده، سیده زهرا بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با میزان آگاهی و عملکرد زنان در زمینه خودمراقبتی [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 1-7]
 • پهلوانی، ناصح مرور روایتی بر اصول کلی ارزیابی وضعیت تغذیه در بیماران بزرگسال بستری در بیمارستان [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 62-76]
 • پوراسماعیل، زهره بررسی هماهنگی آموزش نظری با آموزش بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی مشهد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 33-40]
 • پورمحمدی، بهراد بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 1-7]

ت

 • تاجبخش، الهه تعیین تیپهای کاست کروموزومی ژن mecAدر ایزولههای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداشده از عفونتهای دستگاه ادراری در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 59-69]
 • تاج بخش، الهه فراوانی ژن‌های ebp A, ebp B و ebp Cدر ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس تولیدکننده بیوفیلم جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد، سال 1396 [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 41-51]
 • تاج بخش، الهه بررسی تشکیل بیوفیلم و اسلایم کدشونده توسط ژنهای icaA و icaD در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین حاوی ژن mecAدر شهرستان شاهرود در سال 1396 [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 10-19]
 • تاج بخش، الهه سنتز مشتقات دو استخلافی 3-برومو فنیل و 5-3-کلرو فنیل -1،3،4-اکسادیازول-2-ایل-پیریدین-2-ایل-متانول در موقعیت‌های 2و 5 از 4,3,1-اکسادیازول‌های حاوی هالوژن و بررسی خاصیت ضد میکروبی آن‌ها [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 53-65]
 • ترابی، الهام بررسی روش‌های بیوجذب فلزات سنگین کروم و کادمیوم از پساب های صنعتی با استفاده از زائدات کشاورزی ( مطالعه مروری) [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • ترابی، حسن بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 1-7]
 • توسلی، آتوسا گزارش یک مورد کودک مبتلا به سندرم موکوپلی ساکاریدوز تیپ 5 (Maroteaux-lamy) [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 44-50]
 • توسلی، امیر پرویز مباحث تشریحی کلیه از دیدگاه ابن‌سینا و مقایسه تطبیقی آن با طب نوین [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 51-59]
 • توکل، زینب بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به غربالگری سرطان پستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389 [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • توکلی، حمید بررسی فراوانی نسبی ژنوتیپهای مختلف vacA در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر و نرمال / گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان به روش PCR [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 29-35]

ث

 • ثناگو، اکرم مقایسه هوش، خلاقیت و پرخاشگری در کودکان دوم ابتدایی دارای سابقه آموزش پیش دبستانی و فاقد آن : مطالعه مورد – شاهدی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 43-55]
 • ثناگو، اکرم گزارش یک مورد کودک مبتلا به سندرم موکوپلی ساکاریدوز تیپ 5 (Maroteaux-lamy) [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 44-50]

ج

 • جانکی، محسن اثرات آگاهی دادن قبل از عمل جراحی بر میزان استرس و اضطراب در بیماران کاندید جراحی ارتوپدی [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 62-68]
 • جغتایی، محمد تقی بررسی ویژگیهای ریخت شناسی زائده استیلوئید استخوان تمپورال [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 24-31]
 • جمالی مقدم، مهتاب بررسی استقلال عملکردی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 34-44]
 • جوادی، بهجت اثرات نورولوژیک و محافظت عصبی گیاه بادرنجبویه با نام علمی L. Melissa officinalis [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 60-71]
 • جوادزاده، سید همام الدین عوامل مرتبط با مصرف سیگار بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • جوان دوست، علی بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 1-10]
 • جویباری، لیلا مقایسه هوش، خلاقیت و پرخاشگری در کودکان دوم ابتدایی دارای سابقه آموزش پیش دبستانی و فاقد آن : مطالعه مورد – شاهدی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 43-55]
 • جویباری، لیلا گزارش یک مورد کودک مبتلا به سندرم موکوپلی ساکاریدوز تیپ 5 (Maroteaux-lamy) [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 44-50]

چ

 • چراغعلی، محمود رضا رابطه بین سبک‌های تدریس کلاس با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1393 [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 51-60]
 • چرکزی، عبدالرحمان عوامل مرتبط با مصرف سیگار بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • چمنزاری، حمید بررسی هماهنگی آموزش نظری با آموزش بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی مشهد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 33-40]

ح

 • حیات بخش، محمد مهدی ارتباط بین سندروم متابولیک و پلی‌مورفیسم -308 A>G در ژن TNF-a در شهر کرمان، جنوب شرق ایران [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 10-22]
 • حجازی، سیماسادات فراوانی بکارگیری روش های طب مکمل و سنتی در ساکنین شهر بجنورد [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 41-52]
 • حیدری، فرزانه فراوانی بکارگیری روش های طب مکمل و سنتی در ساکنین شهر بجنورد [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 41-52]
 • حسینی، سیده الهه بررسی مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 22-28]
 • حسینی، سیده الهه ارزیابی مدیریت داروخانه بر اساس استانداردهای اعتباربخشی JCI-2008 در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS) در سال1392 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 36-45]
 • حسینیان، سیده لیلا تأثیر وضعیت آب بدن در هوای معتدل بر توان هوازی و غیرهوازی و شاخص خستگی در دختران ورزشکار [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 13-23]
 • حسین پور، علی محمد بررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی شهرستان مشهد از هپاتیت های ویروسی- مطالعه مبتنی بر جامعه [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 1-9]
 • حسین ثابت، فریده اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به اختلال پرخوری مراجعه کننده به بیمارستان سینا در سال 1396 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 11-22]
 • حسین شاهی، داود کارآیی انواع گیاهان نی در وتلند مصنوعی زیر سطحی جهت حذف پاتوژن های شاخص از فاضلاب شهر یزد [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • حسینی فراش، راضیه بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسما گوندی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 42-48]
 • حقیقی، هاجر بررسی مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 22-28]

خ

 • خیابانی، علی رضا بررسی اپیدیمولوژی جهش های شایع اگزون 12 پروتئین JAK2 در بیماران مبتلا به اریتروسیتوز با علت نامشخص [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 16-23]
 • خاکساریان، زهرا بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 1-10]
 • خالدی، آزاد بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسما گوندی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 42-48]
 • خانجانی، سجاد ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 56-65]
 • خزایی، ظاهر بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 1-7]
 • خزاعی، ساسان شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی به روش آگلوتیناسیون مستقیم در کودکان زیر 12 سال و سگ‌های شهرستان دهلران در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 8-15]
 • خزان، هوشنگ شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی به روش آگلوتیناسیون مستقیم در کودکان زیر 12 سال و سگ‌های شهرستان دهلران در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 8-15]
 • خسروی، مریم مرور روایتی بر اصول کلی ارزیابی وضعیت تغذیه در بیماران بزرگسال بستری در بیمارستان [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 62-76]
 • خسروان، شهلا مقایسه تأثیر آموزش بسته چندرسانه‌ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردار شهر گناباد [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 1-9]
 • خسروی بابادی، نور علی کارایی گروه درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان و دوره های پرخوری در زنان مبتلا به اختلال پرخوری [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 12-23]
 • خواجویان، نسیم بررسی عوامل مرتبط با پرفشاری خون با استفاده از مدل رگرسیون چندسطحی [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 25-33]
 • خواجویان، نسیم مقایسه تأثیر آموزش بسته چندرسانه‌ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردار شهر گناباد [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 1-9]
 • خواجویان، نسیم بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 59-66]
 • خوشدل- سرکاریزی، هدی بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 59-66]

د

 • دادپور، بیتا افزایش کراتینین در دختر جوان به دلیل مسمومیت با ترامادول [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 67-71]
 • دارچینی مراغه، عمادالدین بررسی و مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به زگیل تناسلی [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 19-28]
 • داودی، داود فراوانی بکارگیری روش های طب مکمل و سنتی در ساکنین شهر بجنورد [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 41-52]
 • درگاهی، حسین ارزیابی مدیریت داروخانه بر اساس استانداردهای اعتباربخشی JCI-2008 در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS) در سال1392 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 36-45]
 • دلشاد نوقابی، علی مقایسه تأثیر آموزش بسته چندرسانه‌ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردار شهر گناباد [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 1-9]
 • دیوبند، محمد رضا تعیین سطوح دز مرجع تشخیصی در آزمایشات متداول رادیولوژی دیجیتال در استان تهران در سالهای 95-1394 [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 34-43]

ذ

 • ذبیحی، فرزانه توزیع عوامل حدت در ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم جداشده از عفونتهای بیمارستانی در شهرستان شهرکرد [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 30-40]

ر

 • راجی، مجتبی تاثیر روزه داری بر میزان اضطراب امتحانی، نگرانی و افکار منفی دانشجویان [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 49-56]
 • ریاحی، شیرین بررسی شیوع بیماریهای مزمن و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز (جنوب استان فارس) در سال 1393 [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 35-42]
 • ریاحی، شیرین بررسی اپیدمیولوژِیک ضرب و جرح در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز در سال 95-1394 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 34-41]
 • ریاحی، لیلا ارائه الگوی شاخص های مالی برای ارزیابی عملکرد مالی در بیمارستانهای ایران [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 54-59]
 • راضی، مهدیه بررسی هماهنگی آموزش نظری با آموزش بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی مشهد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 33-40]
 • رائفی، علی بررسی شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای شهر گنبد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 41-48]
 • رجبی، محمد حسن بررسی شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای شهر گنبد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 41-48]
 • رجب پور، محمد بررسی هماهنگی آموزش نظری با آموزش بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی مشهد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 33-40]
 • رجب زاده، سمیرا تعیین ارتباط عملکرد جنسی با افسردگی و اضطراب در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان تربت حیدریه سال 1395 [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 32-40]
 • رجب زاده، علی اکبر بررسی تاثیر دوزهای مختلف داروی گلی بن کلامید بر قند خون و حجم جزایر لانگرهانس پانکراس در رت های دیابتی [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 10-18]
 • رجبی میاندره، نصیبه رابطه بین سبک‌های تدریس کلاس با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1393 [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 51-60]
 • ریحانی، طیبه تأثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 20-29]
 • ریحانی، طیبه تأثیر لباس طراحی‌شده بر اضطراب بدو پذیرش در بخش در کودکان 6-3 سال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 40-49]
 • رحیمی، ابراهیم تعیین باقی مانده آنتی بیوتیک سولفانامید در شیرخام، گوشت وتخم مرغ به روش الایزا [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 1-8]
 • رحیمی، ابراهیم فراوانی ژن‌های ebp A, ebp B و ebp Cدر ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس تولیدکننده بیوفیلم جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد، سال 1396 [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 41-51]
 • رحیمی، حسین بررسی اپیدیمولوژی جهش های شایع اگزون 12 پروتئین JAK2 در بیماران مبتلا به اریتروسیتوز با علت نامشخص [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 16-23]
 • رحیمیان، زهرا بررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی شهرستان مشهد از هپاتیت های ویروسی- مطالعه مبتنی بر جامعه [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 1-9]
 • رحیمی پردنجانی، سجاد بررسی فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در شهرستان دشتی( استان بوشهر) طی سال های 1388 تا 1393 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 15-21]
 • رحیمی پردنجانی، سجاد بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 1-7]
 • رزم آرا، مهدی بررسی و مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به زگیل تناسلی [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 19-28]
 • رستم کلایی، افسانه بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 1-10]
 • رسول زاده طباطبایی، سید کاظم بررسی و مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به زگیل تناسلی [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 19-28]
 • رشیدی، رقیه ارزیابی اثر چهار گیاه از رشته کوه کپه داغ بر تکثیر سلول‌های سرطانی رده هپاتوکارسینوما [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 34-41]
 • رضاپور اصفهانی، مونا شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 28-35]
 • رضایی شهمیرزادی، آرش گزارش یک مورد نادر سندرم بروگادا به دلیل ایست قلبی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 24-27]
 • رضوانی، بهاره بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 1-10]
 • رمضانزاده، رشید فراوانی باکتری های جدا شده و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در نمونه های کشت خون مثبت جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش های مختلف بیمارستان توحید شهر سنندج ( 1393-1392) [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 34-41]
 • رویانی، زهرا بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستان [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 29-39]
 • روحی، سمانه فراوانی باکتری های جدا شده و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در نمونه های کشت خون مثبت جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش های مختلف بیمارستان توحید شهر سنندج ( 1393-1392) [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 34-41]
 • رودی، فاطمه مرور روایتی بر اصول کلی ارزیابی وضعیت تغذیه در بیماران بزرگسال بستری در بیمارستان [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 62-76]
 • روشندل‌پور، زهرا تأثیر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر تعادل و خستگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 1-12]
 • رئیسی، مهنوش عوامل مرتبط با مصرف سیگار بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 16، شماره 58، 1391]

ز

 • زارع، محمد رضا شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 28-35]
 • زارع مرزونی، هادی بررسی مروری علل شیوع مصرف خود سرانه دارو در میان عامه مردم کشور ایران [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 16-23]
 • زارع مرزونی، هادی بررسی ارتباط میان تالاسمی ماژور با ابتلا به دیابت ملیتوس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 1-7]
 • زارع مرزونی، هادی اثرات آگاهی دادن قبل از عمل جراحی بر میزان استرس و اضطراب در بیماران کاندید جراحی ارتوپدی [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 62-68]
 • ززولی، محمدعلی بررسی روش‌های بیوجذب فلزات سنگین کروم و کادمیوم از پساب های صنعتی با استفاده از زائدات کشاورزی ( مطالعه مروری) [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • زمردی نیت، هادی شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان با ترکیبی از کارت امتیازی متوازن و تکنیک دلفی (بیمارستان منتصریه) [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 1-11]
 • زندی، سیران فراوانی باکتری های جدا شده و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در نمونه های کشت خون مثبت جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش های مختلف بیمارستان توحید شهر سنندج ( 1393-1392) [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 34-41]

س

 • سازگار، قاسم بررسی ویژگیهای ریخت شناسی زائده استیلوئید استخوان تمپورال [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 24-31]
 • سرای لو، فرزانه گزارش یک مورد نادر سندرم بروگادا به دلیل ایست قلبی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 24-27]
 • سعیدی، مریم بررسی و مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به زگیل تناسلی [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 19-28]
 • سعیدی سردابی، مریم بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد حیوان‌درمانی به‌منظور بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان اوتیسم: گزارش موردی مداخله‌ای [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 42-50]
 • سیل سپور، مریم بررسی اثر بخشی درمان نوروفیدبکی بر کاهش علایم بیش فعالی و کمبود توجه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ورامین در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 24-33]
 • سلطانی، ملیحه بررسی ویژگیهای ریخت شناسی زائده استیلوئید استخوان تمپورال [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 24-31]
 • سلطانیان، حسین بررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی شهرستان مشهد از هپاتیت های ویروسی- مطالعه مبتنی بر جامعه [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 1-9]
 • سلیم، سعیده بررسی ارتباط بین رفتار های ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اوز در سال 1393 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 16-23]
 • سلیم آبادی، یاسر بررسی برخی از جنبه های اپیدمیولوژیک آلودگی به شپش سر در بین کودکان افغانی شهرستان سیرجان در سال 89-1388 [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • سلیمانی، میثم بررسی فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در شهرستان دشتی( استان بوشهر) طی سال های 1388 تا 1393 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 15-21]
 • سلیمانی، میثم مطالعه اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان خاش از سال 1388 الی 1393. [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 46-53]
 • سهرابی، مهدی مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی Jacobsonو Bensonبر افسردگی سالمندان [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 23-33]
 • سولدوزی، علی سنتز مشتقات دو استخلافی 3-برومو فنیل و 5-3-کلرو فنیل -1،3،4-اکسادیازول-2-ایل-پیریدین-2-ایل-متانول در موقعیت‌های 2و 5 از 4,3,1-اکسادیازول‌های حاوی هالوژن و بررسی خاصیت ضد میکروبی آن‌ها [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 53-65]

ش

 • شاکری، محمدتقی بررسی عوامل مرتبط با پرفشاری خون با استفاده از مدل رگرسیون چندسطحی [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 25-33]
 • شاکریان، امیر تعیین باقی مانده آنتی بیوتیک سولفانامید در شیرخام، گوشت وتخم مرغ به روش الایزا [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 1-8]
 • شاهسونی، علی بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستان [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 29-39]
 • شیخی، مریم بررسی اپیدیمولوژی جهش های شایع اگزون 12 پروتئین JAK2 در بیماران مبتلا به اریتروسیتوز با علت نامشخص [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 16-23]
 • شرفی، سیمین بررسی صرف زمان پرستاران برای کارهای غیر پرستاری و خدمات نوشتاری در شیفت‌های پرستاری: یک مطالعه توصیفی- تحلیلی [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 24-32]
 • شرفی، سیمین بررسی هماهنگی آموزش نظری با آموزش بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی مشهد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 33-40]
 • شریفی، کرم بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسما گوندی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 42-48]
 • شریفی، کریم بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسما گوندی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 42-48]
 • شریفی، ندا بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام‌مند [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 50-61]
 • شریفی راد، غلامرضا عوامل مرتبط با مصرف سیگار بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • شعبانی کیا، حمید رضا ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در بخش جراحی قلب بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر مشهد براساس مدل SERVUSE در سال 1397 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 23-33]
 • شفیعی، محمد ناصر ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در بخش جراحی قلب بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر مشهد براساس مدل SERVUSE در سال 1397 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 23-33]
 • شقایی فلاح، مریم بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 59-66]
 • شمس، آتنا تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 28-34]
 • شمس، امیر بهینه‌سازی کشت سلول‌های لنفوسیت برای انجام کاریوتایپ با استفاده از روش پلاسمای غنی از پلاکت [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 45-58]
 • شمسی پور، سمانه تأثیر هشت هفته ورزش منظم صبحگاهی برشاخص های سیستم ایمنی و کورتیزول سرم بانوان [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 8-15]
 • شمسی پور، فائزه بررسی برخی از جنبه های اپیدمیولوژیک آلودگی به شپش سر در بین کودکان افغانی شهرستان سیرجان در سال 89-1388 [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • شهابی، حمید تعیین تیپهای کاست کروموزومی ژن mecAدر ایزولههای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداشده از عفونتهای دستگاه ادراری در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 59-69]
 • شهناری، حسین عوامل مرتبط با مصرف سیگار بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 16، شماره 58، 1391]

ص

 • صابری، معین تعیین ژنوتیپ‌های ژن‌های vacA و cagA در سوش‌های هلیکوباکترپیلوری در بزاق و مدفوع کودکان شهر اصفهان [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 24-33]
 • صادقی، باقر گزارش یک مورد نادر سندرم بروگادا به دلیل ایست قلبی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 24-27]
 • صادق زاده، ارغوان بررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی شهرستان مشهد از هپاتیت های ویروسی- مطالعه مبتنی بر جامعه [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 1-9]
 • صالحی، رسول بررسی فراوانی نسبی ژنوتیپهای مختلف vacA در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر و نرمال / گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان به روش PCR [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 29-35]
 • صفایی، فائزه بررسی شیوع بیماریهای مزمن و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز (جنوب استان فارس) در سال 1393 [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 35-42]
 • صفایی، مینو تعیین ارتباط عملکرد جنسی با افسردگی و اضطراب در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان تربت حیدریه سال 1395 [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 32-40]
 • صمدزاده، سهیلا تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 28-34]
 • صمد زاده، سهیلا شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 28-35]

ط

 • طایفی، مریم شناسایی ساختار عاملی متغیرهای سندرم متابولیک در بین افراد 35 تا 65 سال شهر مشهد [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 15-24]
 • طاهری، حمیدرضا تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 28-34]
 • طیبان، سید محمد رضا بررسی روش‌های بیوجذب فلزات سنگین کروم و کادمیوم از پساب های صنعتی با استفاده از زائدات کشاورزی ( مطالعه مروری) [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • طبیبی، سیدجمال الدین ارائه الگوی شاخص های مالی برای ارزیابی عملکرد مالی در بیمارستانهای ایران [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 54-59]
 • طعنه، حلیم بردی گزارش یک مورد پارگی کیست هیداتیک کبد به درون پریتوئن به دنبال ضربه به شکم [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 49-53]

ع

 • عابدی، کبری بررسی شیوع بیماریهای مزمن و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز (جنوب استان فارس) در سال 1393 [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 35-42]
 • عابدیان، مهناز بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد حیوان‌درمانی به‌منظور بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان اوتیسم: گزارش موردی مداخله‌ای [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 42-50]
 • عابدان‌زاده، رسول تأثیر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر تعادل و خستگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 1-12]
 • عباسی، مهدی بررسی ویژگیهای ریخت شناسی زائده استیلوئید استخوان تمپورال [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 24-31]
 • عباسیان، فرزانه تأثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 20-29]
 • عباسیان، فرزانه تأثیر لباس طراحی‌شده بر اضطراب بدو پذیرش در بخش در کودکان 6-3 سال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 40-49]
 • عراقیان، فرشته گزارش یک مورد کودک مبتلا به سندرم موکوپلی ساکاریدوز تیپ 5 (Maroteaux-lamy) [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 44-50]
 • عربی، حدیثه بررسی ارتباط بین رفتار های ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اوز در سال 1393 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 16-23]
 • عرب سرحدی، نسیم بررسی شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای شهر گنبد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 41-48]
 • عزتی، پریا بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 1-7]
 • عطایی، زهرا افزایش کراتینین در دختر جوان به دلیل مسمومیت با ترامادول [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 67-71]
 • عطاری، سیده صالحه بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 59-66]
 • عظیمی، مریم مقایسه هوش، خلاقیت و پرخاشگری در کودکان دوم ابتدایی دارای سابقه آموزش پیش دبستانی و فاقد آن : مطالعه مورد – شاهدی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 43-55]
 • علیدادی، حسین بررسی روش‌های بیوجذب فلزات سنگین کروم و کادمیوم از پساب های صنعتی با استفاده از زائدات کشاورزی ( مطالعه مروری) [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • علی دلشاد، علی بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 1-10]
 • علیرضایی، سمیه تعیین ارتباط عملکرد جنسی با افسردگی و اضطراب در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان تربت حیدریه سال 1395 [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 32-40]

غ

 • غفوردرخشان، امین فراوانی بکارگیری روش های طب مکمل و سنتی در ساکنین شهر بجنورد [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 41-52]
 • غیورمبرهن، مجید شناسایی ساختار عاملی متغیرهای سندرم متابولیک در بین افراد 35 تا 65 سال شهر مشهد [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 15-24]
 • غیور مبرهن، مجید بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 1-10]

ف

 • فاضلی، سید علی بررسی فراوانی نسبی ژنوتیپهای مختلف vacA در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر و نرمال / گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان به روش PCR [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 29-35]
 • فروزان فر، زهره بررسی ارتباط بین رفتار های ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اوز در سال 1393 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 16-23]
 • فیروزبخت، محمد بررسی ارتباط میان تالاسمی ماژور با ابتلا به دیابت ملیتوس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 1-7]
 • فیروز بخت، محمد تاثیر روزه داری بر میزان اضطراب امتحانی، نگرانی و افکار منفی دانشجویان [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 49-56]
 • فروغی، علی اکبر ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 56-65]
 • فهیمی، معصومه بررسی ارتباط میان تالاسمی ماژور با ابتلا به دیابت ملیتوس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 1-7]

ق

 • قاسمی، آرزو اثرات آگاهی دادن قبل از عمل جراحی بر میزان استرس و اضطراب در بیماران کاندید جراحی ارتوپدی [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 62-68]
 • قاضی میرسعید، سید جواد بررسی مقایسه ای منتخبی از موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات بیماریهای شکاف کام و لب در فاصله سالهای 2015-2013 [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 8-15]
 • قاضی میرسعید، سید جواد بررسی مقایسه ای منتخبی از ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات بیماریهای شکاف کام و لب در فاصله سالهای 2015- 2013 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 60-67]
 • قاهری، عباس ارزیابی بیماران مشکوک به سل مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان مازندران [دوره 16، شماره 58، 1391، صفحه 1-6]
 • قائم، هاله بررسی اپیدمیولوژِیک ضرب و جرح در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز در سال 95-1394 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 34-41]
 • قریب، بهاره شناسایی آیتم‌های مؤثر بر کیفیت نسخ دارویی پزشکان با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 1-9]
 • قربانی، احمد ارزیابی اثر چهار گیاه از رشته کوه کپه داغ بر تکثیر سلول‌های سرطانی رده هپاتوکارسینوما [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 34-41]

ک

 • کاظمی، بهرام شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی به روش آگلوتیناسیون مستقیم در کودکان زیر 12 سال و سگ‌های شهرستان دهلران در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 8-15]
 • کاظمیان، مژگان بررسی ویژگیهای ریخت شناسی زائده استیلوئید استخوان تمپورال [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 24-31]
 • کاظمینی، محبت ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 56-65]
 • کیانی، مهدی بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 1-7]
 • کیخا، مسعود بررسی بیوانفورماتیک ژن های خانه دار در افتراق مایکوباکتریوم های سریع الرشد [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 20-27]
 • کریمی، سپیده تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو در گاوداری‌های شهرستان شهرکرد [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 1-14]
 • کریمی، مریم اثرات آگاهی دادن قبل از عمل جراحی بر میزان استرس و اضطراب در بیماران کاندید جراحی ارتوپدی [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 62-68]
 • کریمی، مهناز سنتز مشتقات دو استخلافی 3-برومو فنیل و 5-3-کلرو فنیل -1،3،4-اکسادیازول-2-ایل-پیریدین-2-ایل-متانول در موقعیت‌های 2و 5 از 4,3,1-اکسادیازول‌های حاوی هالوژن و بررسی خاصیت ضد میکروبی آن‌ها [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 53-65]
 • کریمی مونقی، حسین مقایسه تأثیر آموزش بسته چندرسانه‌ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردار شهر گناباد [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 1-9]
 • کلانی، نوید بررسی مروری علل شیوع مصرف خود سرانه دارو در میان عامه مردم کشور ایران [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 16-23]
 • کلانتری، سهیلا رابطه بین سبک‌های تدریس کلاس با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1393 [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 51-60]
 • کیهانیان، شهربانو سنجش میزان تولید آنزیم پروتئیناز در گونه‌های کاندیدای جداشده از کاندیدیازیس دهانی بیماران سرطانی دریافت‌کننده شیمی‌تراپی بیمارستان‌های تنکابن و رامسر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 9-19]
 • کوشکی جهرمی، مریم تأثیر وضعیت آب بدن در هوای معتدل بر توان هوازی و غیرهوازی و شاخص خستگی در دختران ورزشکار [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 13-23]
 • کوهساری، ابراهیم بررسی شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای شهر گنبد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 41-48]

گ

 • گذشتی، محمد حسین ارتباط بین سندروم متابولیک و پلی‌مورفیسم -308 A>G در ژن TNF-a در شهر کرمان، جنوب شرق ایران [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 10-22]
 • گرگی پور، مجمد بررسی فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در شهرستان دشتی( استان بوشهر) طی سال های 1388 تا 1393 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 15-21]
 • گرگی پور، محمد شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی به روش آگلوتیناسیون مستقیم در کودکان زیر 12 سال و سگ‌های شهرستان دهلران در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 8-15]
 • گرگی پور، محمد مطالعه مقاومت آنتی بیوتیک های استفاده شده در نمونه اشرشیاکلی کشت خون بیماران بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1394 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 42-48]
 • گرگی پور، محمد مطالعه اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان خاش از سال 1388 الی 1393. [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 46-53]

ل

 • لرکی، منا مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچ آی وی/ ایدز در ایران [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 63-76]
 • لرکی، منا بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام‌مند [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 50-61]
 • لگزایی، جواد گزارش یک مورد کودک مبتلا به سندرم موکوپلی ساکاریدوز تیپ 5 (Maroteaux-lamy) [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 44-50]

م

 • مالکی، پرسیا فراوانی ژن‌های ebp A, ebp B و ebp Cدر ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس تولیدکننده بیوفیلم جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد، سال 1396 [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 41-51]
 • مبینی، مسعود بررسی اثر هم افزایی نانوذرات نقره با اسانس برگ گیاه اکالیپتوس علیه سودوموناس آئروژینوزا [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 54-61]
 • متولی، محمد مسعود کارایی گروه درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان و دوره های پرخوری در زنان مبتلا به اختلال پرخوری [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 12-23]
 • محبعلی، مهدی شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی به روش آگلوتیناسیون مستقیم در کودکان زیر 12 سال و سگ‌های شهرستان دهلران در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 8-15]
 • محرابی، مرضیه مقایسه تأثیر آموزش بسته چندرسانه‌ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردار شهر گناباد [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 1-9]
 • محسن زاده، بهزاد تعیین سطوح دز مرجع تشخیصی در آزمایشات متداول رادیولوژی دیجیتال در استان تهران در سالهای 95-1394 [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 34-43]
 • محمدی، ابوالفضل ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 56-65]
 • محمدی، بهمن فراوانی باکتری های جدا شده و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در نمونه های کشت خون مثبت جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش های مختلف بیمارستان توحید شهر سنندج ( 1393-1392) [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 34-41]
 • محمدی، زهرا بررسی شیوع بیماریهای مزمن و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز (جنوب استان فارس) در سال 1393 [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 35-42]
 • محمدی، سامان فراوانی باکتری های جدا شده و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در نمونه های کشت خون مثبت جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش های مختلف بیمارستان توحید شهر سنندج ( 1393-1392) [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 34-41]
 • محمدی، شبنم بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 1-10]
 • محمدی، شبنم بررسی ویژگیهای ریخت شناسی زائده استیلوئید استخوان تمپورال [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 24-31]
 • محمدی، شبنم مباحث تشریحی کلیه از دیدگاه ابن‌سینا و مقایسه تطبیقی آن با طب نوین [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 51-59]
 • محمدی، مریم بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 1-10]
 • محمدی، مژگان ارتباط بین سندروم متابولیک و پلی‌مورفیسم -308 A>G در ژن TNF-a در شهر کرمان، جنوب شرق ایران [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 10-22]
 • محمدامین زاده، دانا اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به اختلال پرخوری مراجعه کننده به بیمارستان سینا در سال 1396 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 11-22]
 • محمدی باوریانی، فریبا بررسی ارتباط بین رفتار های ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اوز در سال 1393 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 16-23]
 • محمدخانی، راضیه ارزیابی مدیریت داروخانه بر اساس استانداردهای اعتباربخشی JCI-2008 در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS) در سال1392 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 36-45]
 • محمدزاده، فاطمه بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 1-10]
 • محمد زاده، مرتضی بررسی فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در شهرستان دشتی( استان بوشهر) طی سال های 1388 تا 1393 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 15-21]
 • محمدزاده وطنچی، عطیه مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچ آی وی/ ایدز در ایران [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 63-76]
 • محمدی شوسی کشته، سلماز بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با میزان آگاهی و عملکرد زنان در زمینه خودمراقبتی [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 1-7]
 • محمودیان، پیام بررسی مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 22-28]
 • محمودیان، پیام ارزیابی مدیریت داروخانه بر اساس استانداردهای اعتباربخشی JCI-2008 در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS) در سال1392 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 36-45]
 • مرادی، آرزو بررسی و مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به زگیل تناسلی [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 19-28]
 • مرادی، فاطمه بررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی شهرستان مشهد از هپاتیت های ویروسی- مطالعه مبتنی بر جامعه [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 1-9]
 • مرادی، فریبا مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی Jacobsonو Bensonبر افسردگی سالمندان [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 23-33]
 • مرادی، هادی مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی Jacobsonو Bensonبر افسردگی سالمندان [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 23-33]
 • مرادی تولائی، آرزو بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد حیوان‌درمانی به‌منظور بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان اوتیسم: گزارش موردی مداخله‌ای [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 42-50]
 • مراغی، الهام بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با میزان آگاهی و عملکرد زنان در زمینه خودمراقبتی [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 1-7]
 • میرزاییان، مهرنوش تایپینگ سویه های اشریشیاکلی اوروپاتوژنیک جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در استان اصفهان و دسته‌بندی ژنتیکی ایزوله‌های سروگروپ O25 به روش چند شکلی حاصل از تکثیر تصادفی DNA [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 52-62]
 • میرزایی نجم آبادی، خدیجه مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچ آی وی/ ایدز در ایران [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 63-76]
 • میرزائی، اباسط ارائه الگوی شاخص های مالی برای ارزیابی عملکرد مالی در بیمارستانهای ایران [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 54-59]
 • مسعودی، فاطمه بررسی فراوانی شکایتهای شایع دوران بارداری و عوامل مؤثر بر کاهش آنها در مادران باردار 24-20 هفته شهر مشهد در سال 1396 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 49-58]
 • مشایخی، وحید بررسی و مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به زگیل تناسلی [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 19-28]
 • مشکی، مهدی بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 1-10]
 • مقاتلی، مجتبی بررسی فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در شهرستان دشتی( استان بوشهر) طی سال های 1388 تا 1393 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 15-21]
 • مقاتلی، مجتبی مطالعه مقاومت آنتی بیوتیک های استفاده شده در نمونه اشرشیاکلی کشت خون بیماران بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1394 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 42-48]
 • مقاتلی، مجتبی مطالعه اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان خاش از سال 1388 الی 1393. [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 46-53]
 • مقصودی، احمد بررسی شیوع بیماریهای مزمن و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز (جنوب استان فارس) در سال 1393 [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 35-42]
 • مقصودی، احمد بررسی ارتباط بین رفتار های ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اوز در سال 1393 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 16-23]
 • مقیمیان، سمیه سنجش میزان تولید آنزیم پروتئیناز در گونه‌های کاندیدای جداشده از کاندیدیازیس دهانی بیماران سرطانی دریافت‌کننده شیمی‌تراپی بیمارستان‌های تنکابن و رامسر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 9-19]
 • مکرری، سلیمان بررسی شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای شهر گنبد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 41-48]
 • ملاحسینی، آسیه مطالعه مقاومت آنتی بیوتیک های استفاده شده در نمونه اشرشیاکلی کشت خون بیماران بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1394 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 42-48]
 • ملصقی، محمد هادی گزارش یک مورد پارگی کیست هیداتیک کبد به درون پریتوئن به دنبال ضربه به شکم [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 49-53]
 • ممتار، حسن تعیین ژنوتیپ‌های ژن‌های vacA و cagA در سوش‌های هلیکوباکترپیلوری در بزاق و مدفوع کودکان شهر اصفهان [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 24-33]
 • ممتاز، حسن تعیین تیپهای کاست کروموزومی ژن mecAدر ایزولههای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداشده از عفونتهای دستگاه ادراری در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 59-69]
 • ممتاز، حسن تایپینگ سویه های اشریشیاکلی اوروپاتوژنیک جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در استان اصفهان و دسته‌بندی ژنتیکی ایزوله‌های سروگروپ O25 به روش چند شکلی حاصل از تکثیر تصادفی DNA [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 52-62]
 • ممتاز، حسن توزیع عوامل حدت در ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم جداشده از عفونتهای بیمارستانی در شهرستان شهرکرد [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 30-40]
 • ممتاز، حسن تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو در گاوداری‌های شهرستان شهرکرد [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 1-14]
 • منتظری، مریم گزارش یک مورد نادر سندرم بروگادا به دلیل ایست قلبی [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 24-27]
 • منصوری، آُسیه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به غربالگری سرطان پستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389 [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • منوچهری ترشیزی، الهام مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچ آی وی/ ایدز در ایران [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 63-76]
 • مهاجری، پرویز بررسی فراوانی نسبی ژنوتیپهای مختلف vacA در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر و نرمال / گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان به روش PCR [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 29-35]
 • مهدیان، سعید بررسی ارتباط میان تالاسمی ماژور با ابتلا به دیابت ملیتوس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 1-7]
 • مهری، علی بررسی فراوانی شکایتهای شایع دوران بارداری و عوامل مؤثر بر کاهش آنها در مادران باردار 24-20 هفته شهر مشهد در سال 1396 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 49-58]
 • مهرآور، فاطمه شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 28-35]
 • مودی، میترا عوامل مرتبط با مصرف سیگار بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • موسوی، سید محمد هادی بررسی مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 22-28]

ن

 • ناصری نیا، الهام تعیین سطوح دز مرجع تشخیصی در آزمایشات متداول رادیولوژی دیجیتال در استان تهران در سالهای 95-1394 [دوره 20، شماره 64، 1396، صفحه 34-43]
 • ناوی پور، الهام بررسی عوامل مرتبط با پرفشاری خون با استفاده از مدل رگرسیون چندسطحی [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 25-33]
 • نجف پور، علی اصغر بررسی روش‌های بیوجذب فلزات سنگین کروم و کادمیوم از پساب های صنعتی با استفاده از زائدات کشاورزی ( مطالعه مروری) [دوره 16، شماره 58، 1391]
 • نریمی، ژاله اثرات آگاهی دادن قبل از عمل جراحی بر میزان استرس و اضطراب در بیماران کاندید جراحی ارتوپدی [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 62-68]
 • نریمانی، محمد بررسی نقش بی اشتیاقی اخلاقی و خودنهان سازی در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد مخدر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 36-47]
 • نژاد حقیقی، الهه بررسی ارتباط بین رفتار های ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اوز در سال 1393 [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 16-23]
 • نصرالهی عمران، آیت اله سنجش میزان تولید آنزیم پروتئیناز در گونه‌های کاندیدای جداشده از کاندیدیازیس دهانی بیماران سرطانی دریافت‌کننده شیمی‌تراپی بیمارستان‌های تنکابن و رامسر [دوره 20، شماره 63، 1396، صفحه 9-19]
 • نصیری پور، امیراشکان ارائه الگوی شاخص های مالی برای ارزیابی عملکرد مالی در بیمارستانهای ایران [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 54-59]
 • نظرزاده، رضا بررسی ارتباط میان تالاسمی ماژور با ابتلا به دیابت ملیتوس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 1-7]
 • نظرزاده، رضا تاثیر روزه داری بر میزان اضطراب امتحانی، نگرانی و افکار منفی دانشجویان [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 49-56]
 • نقی پور، ابراهیم بررسی شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای شهر گنبد [دوره 19، شماره 62، 1395، صفحه 41-48]
 • نقدیشی، مهسا بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد حیوان‌درمانی به‌منظور بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان اوتیسم: گزارش موردی مداخله‌ای [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 42-50]
 • نیک اختر، زهرا مباحث تشریحی کلیه از دیدگاه ابن‌سینا و مقایسه تطبیقی آن با طب نوین [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 51-59]
 • نیکبخت، شیما فراوانی بکارگیری روش های طب مکمل و سنتی در ساکنین شهر بجنورد [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 41-52]
 • نیک بین، لیلا تاثیر 6هفته تمرین ثبات مرکزی بر تعادل پویا در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 1-14]
 • نیکخواه، کریم تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 28-34]
 • نمرودی، جواد بررسی فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در شهرستان دشتی( استان بوشهر) طی سال های 1388 تا 1393 [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 15-21]
 • نمرودی، جواد مطالعه مقاومت آنتی بیوتیک های استفاده شده در نمونه اشرشیاکلی کشت خون بیماران بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1394 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 42-48]
 • نمرودی، جواد مطالعه اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان خاش از سال 1388 الی 1393. [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 46-53]
 • نمرودی، حدیثه مطالعه اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان خاش از سال 1388 الی 1393. [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 46-53]
 • نورس، محمد رضا مباحث تشریحی کلیه از دیدگاه ابن‌سینا و مقایسه تطبیقی آن با طب نوین [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 51-59]
 • نورمحمدی، اسماعیل بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 59-66]

و

 • وافی ثانی، فهیمه بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 59-66]
 • وفایی نجار، علی شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان با ترکیبی از کارت امتیازی متوازن و تکنیک دلفی (بیمارستان منتصریه) [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 1-11]
 • وفایی نجار، علی ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در بخش جراحی قلب بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر مشهد براساس مدل SERVUSE در سال 1397 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 23-33]
 • ولیخانی، مرمر بررسی تشکیل بیوفیلم و اسلایم کدشونده توسط ژنهای icaA و icaD در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین حاوی ژن mecAدر شهرستان شاهرود در سال 1396 [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 10-19]

ه

 • هادی زاده طلاساز، زهرا مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچ آی وی/ ایدز در ایران [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 63-76]
 • هادی زاده طلاساز، زهرا بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی ایران: یک مطالعه مروری [دوره 21، شماره 67، 1397، صفحه 66-76]
 • هادی زاده طلاساز، زهرا بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام‌مند [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 50-61]
 • هاشمیان، معصومه بررسی فراوانی شکایتهای شایع دوران بارداری و عوامل مؤثر بر کاهش آنها در مادران باردار 24-20 هفته شهر مشهد در سال 1396 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 49-58]
 • هامون پیما، اسماعیل بررسی اثر بخشی درمان نوروفیدبکی بر کاهش علایم بیش فعالی و کمبود توجه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ورامین در سال 1393 [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 24-33]
 • هامون پیما، اسماعیل بررسی ارتباط میان تالاسمی ماژور با ابتلا به دیابت ملیتوس [دوره 18، شماره 61، 1394، صفحه 1-7]
 • هدایتی مقدم، محمدرضا بررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی شهرستان مشهد از هپاتیت های ویروسی- مطالعه مبتنی بر جامعه [دوره 21، شماره 68، 1397، صفحه 1-9]
 • هوایی، سید اصغر بررسی فراوانی نسبی ژنوتیپهای مختلف vacA در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر و نرمال / گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان به روش PCR [دوره 17، شماره 59، 1393، صفحه 29-35]
 • هوشمند، الهه شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان با ترکیبی از کارت امتیازی متوازن و تکنیک دلفی (بیمارستان منتصریه) [دوره 21، شماره 66، 1397، صفحه 1-11]
 • هوشمند، الهه ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در بخش جراحی قلب بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر مشهد براساس مدل SERVUSE در سال 1397 [دوره 22، شماره 70، 1398، صفحه 23-33]

ی

 • یداللهی، مهناز بررسی اپیدمیولوژِیک ضرب و جرح در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز در سال 95-1394 [دوره 21، شماره 65، 1397، صفحه 34-41]
 • یوسفی، راضیه شناسایی ساختار عاملی متغیرهای سندرم متابولیک در بین افراد 35 تا 65 سال شهر مشهد [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 15-24]
 • یوسفی، راضیه بررسی عوامل مرتبط با پرفشاری خون با استفاده از مدل رگرسیون چندسطحی [دوره 22، شماره 69، 1398، صفحه 25-33]
 • یوسفی، سعیده بررسی برخی از جنبه های اپیدمیولوژیک آلودگی به شپش سر در بین کودکان افغانی شهرستان سیرجان در سال 89-1388 [دوره 16، شماره 58، 1391]