کلیدواژه‌ها = عوارض
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نتایج حاصل از کاتترگذاری ورید مرکزی با استفاده از تکنیک ساژیتال مورب در نوزادان و کودکان

دوره 23، شماره 73، بهار 1399، صفحه 47-56

عظیم معتمدفر؛ محمد مومن غریبوند؛ شیده عصار؛ علیرضا تیموری؛ مهدی خوگر؛ گلشن میرمومنی


2. بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393

دوره 22، شماره 70، تابستان 1398، صفحه 59-66

هدی خوشدل- سرکاریزی؛ راهله برادران؛ اسماعیل نورمحمدی؛ نسیم خواجویان؛ فهیمه وافی ثانی؛ سیده صالحه عطاری؛ مریم شقایی فلاح