کلیدواژه‌ها = دوز مرجع تشخیصی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سطوح دز مرجع تشخیصی در آزمایشات متداول رادیولوژی دیجیتال در استان تهران در سالهای 95-1394

دوره 20، شماره 64، زمستان 1396، صفحه 34-43

بهزاد محسن زاده؛ محمد رضا دیوبند؛ الهام ناصری نیا