کلیدواژه‌ها = کروماتوگرافی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394

دوره 19، شماره 62، تابستان 1395، صفحه 1-7

سجاد رحیمی پردنجانی؛ مهدی کیانی؛ پریا عزتی؛ بهراد پورمحمدی؛ جواد بیابانی؛ حسن ترابی؛ ظاهر خزایی