کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی اکتشافی
تعداد مقالات: 1
1. ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن

دوره 18، شماره 61، زمستان 1394، صفحه 56-65

محبت کاظمینی؛ علی اکبر فروغی؛ سجاد خانجانی؛ ابوالفضل محمدی