نویسنده = لیلا جویباری
تعداد مقالات: 2
1. گزارش یک مورد کودک مبتلا به سندرم موکوپلی ساکاریدوز تیپ 5 (Maroteaux-lamy)

دوره 20، شماره 64، زمستان 1396، صفحه 44-50

جواد لگزایی؛ آتوسا توسلی؛ فرشته عراقیان؛ لیلا جویباری؛ اکرم ثناگو